Zmena generálneho riaditeľa SLM

Zmena generálneho riaditeľa SLM

Zmena generálneho riaditeľa SLM

Správna rada Slovenskej legálnej metrológie, n.o. vymenovala za nového generálneho riaditeľa Slovenskej legálnej metrológie, n.o. dipl. Ing. Ľubora Tencera.

Späť