Zmena riaditeľa SLM

Správna rada Slovenskej legálnej metrológie, n.o. vymenovala od 01. 02. 2022 za nového riaditeľa Slovenskej legálnej metrológie, n.o. Ing. Petra Vooka.

Riaditeľ SLM Ing. Peter Vook

V prípade potreby kontaktujte pána riaditeľa prostredníctvom sekretariátu tel.: +421 48 4719 122 alebo emailom slm@slm.sk

Späť