ARTIFACT KALIBRÁCIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

Kalibračné laboratória

CIEĽOVÉ ZARIADENIA

Multimetre a multifunkčné kalibrátory, meradlá a miery elektrických veličín

POPIS

Slovenská legálna metrológia n.o. (SLM) je vybavená Etalónovou zenerovou napäťovou referenciou a referenčnými multimetrami, ktoré jej umožňujú vykonávať kalibrácie meradiel a mier napätia na úrovni 2 μV/V. Okrem toho je SLM vybavená aj sadou etalónových odporov umožňujúcich kalibráciu meradiel a mier elektrického odporu na úrovni od 3 μΩ/Ω.

Toto vybavenie umožňuje kalibráciu multifunkčných kalibrátorov, číslicových multimetrov a iných mier a meradiel elektrických veličín.

Artifact kalibrácia

Za obsah zodpovedá Dušan Šmigura.

Späť