KALIBRÁCIA ANALYZÁTOROV KVALITY ELEKTRICKEJ ENERGIE

CIEĽOVÁ SKUPINA

Kalibračné laboratória, akreditované kalibračné laboratória, autorizované osoby, výrobcovia elektromerov, výrobcovia elektrickej energie, distribučné spoločnosti

CIEĽOVÉ ZARIADENIA

Analyzátory kvality elektrickej energie, flickermetre, THD metre

POPIS

Okrem množstva dodanej elektrickej energie je dôležitým faktorom v modernej elektrickej sieti aj kvalita elektrickej energie. Dôležitosť spočíva nielen v ekonomických aspektoch ako sú poruchy strojov spôsobené rušeniami ale aj napr. vplyv rušení na správnosť používaných zariadení popr. ich životnosť. Keďže kvalita elektrickej energie musí byť prísne monitorovaná, a spoločnosti, ktoré rušenie do siete dodávajú sú sankcionované, je nutné používať meradlá s primeranou metrologickou kontrolou.

RIEŠENIA – KVALITA ELEKTRICKEJ ENERGIE

  • Zvýšenie komplexnosti a efektivity kalibrácie
  • Kalibrácia flicker (blikanie), nesymetria trojfázovej siete, harmonické zložky, THD
  • Poskytovanie kalibrácii na mieste aj v laboratóriu

RIEŠENIA – VÝKON, ENERGIA, NAPÄTIE, PRÚD, ÚČINNÍK, FREKVENCIA

  • Kalibrácia meracích staníc vo veličinách výkon a energia (činná, jalová, zdanlivá), napätie, prúd, fázový posun, účinník
  • Kalibrácia meradiel napätia, prúdu, účinníku, frekvencie
  • Poskytovanie kalibrácii na mieste aj v laboratóriu

Kalibrácia analyzátorov kvality elektrickej energie

 

Za obsah zodpovedá Dušan Šmigura.

Späť