KALIBRÁCIA ANALYZÁTOROV VLHKOSTI

CIEĽOVÁ SKUPINA

Laboratória zaoberajúce sa analýzami vyrábaných produktov, alebo ich spracovateľnosťou, skladovateľnosťou a kvalitou najmä vo farmaceutickom, chemickom a potravinárskom priemysle.

CIEĽOVÉ ZARIADENIA

Analyzátory vlhkosti, resp. váhy s neautomatickou činnosťou s integrovaným zdrojom tepelného žiariča (halogénový, alebo infračervený žiarič).

POPIS

Analyzátor vlhkosti je váha s neautomatickou činnosťou s integrovaným zdrojom tepelného žiariča, ktorý je umiestnený nad vážiacou miskou a termo-gravimetrickou metódou stanoví relatívnu vlhkosť analyzovaného produktu. Tieto prístroje možno považovať za združené meradlá, ktoré na základe svojho princípu stanovenia vlhkosti pozostávajú z vážiaceho modulu a tepelného zdroja so snímačom teploty. Pre správne fungovanie a používanie týchto prístrojov je preto kľúčové správne stanovenie hmotnosti a teploty analyzovaného produktu. SLM má potrebné skúsenosti pri kalibrácii váh s neautomatickou činnosťou, ktoré patria do triedy presnosti I a II, ako aj s kalibráciou teploty, resp. meraním teploty v kontrolovanom prostredí a dokáže komplexne zabezpečiť kalibráciu týchto meradiel na mieste používania.

RIEŠENIE - KALIBRÁCIA ANALYZÁTORA VLHKOSTI

  • Kalibrácia váh s neautomatickou činnosťou pre zabezpečenie presnosti váženia analyzovaného produktu
  • Kalibrácia teploty pre zabezpečenie správnosti nastavenej teploty sušenia

 

Kalibrácia analyzátorov vlhkosti

Za obsah zodpovedá Dušan Šmigura.

Späť