Kalibrácia Infúznych púmp a dávkovačov

Infúzna pumpa alebo dávkovač, ako zdravotnícke meradlo, si vyžaduje pravidelnú metrologickú kontrolu.

KALIBRÁCIA INFÚZNYCH PÚMP A DÁVKOVAČOV

CIEĽOVÁ SKUPINA

nemocnice, ambulancie, servisné organizácie zdravotníckej techniky

CIEĽOVÉ ZARIADENIA

injekčné dávkovače, infúzne pumpy, enterálne pumpy

POPIS

Infúzna pumpa alebo dávkovač, ako zdravotnícke meradlo, si vyžaduje pravidelnú metrologickú kontrolu. Na základe hodnôt nastavených na pumpe alebo dávkovači sa podáva výživa alebo lieky, ktoré majú zásadný vplyv na zdravie a kvalitu života pacientov. Kalibrácia dávkovačov alebo púmp je komplexný výkon, pri ktorom môže byť kalibrovaný prietok, objem dávky alebo test vypínacieho tlaku (tzv. oklúzie). SLM poskytuje službu kalibrácie injekčných dávkovačov, infúznych púmp a enterálnych púmp aj na mieste u zákazníka aby poskytlo zákazníkovi lepšiu flexibilitu a menšie straty času pri kalibrácii meradiel. SLM využíva pri kalibrácii najmodernejšie technické a softvérové vybavenie od spoločnosti Rigel Medical, ktoré umožňuje kalibrovať 4 zariadenia naraz a tým skrátiť čas kalibrácie na minimum.

Kalibrácia Infúznych púmp a dávkovačov

Za obsah zodpovedá Dušan Šmigura.

Späť