KALIBRÁCIA MERADIEL A KALIBRÁTOROV VÝKONU

CIEĽOVÁ SKUPINA

Kalibračné laboratória, akreditované kalibračné laboratória, autorizované osoby, výrobcovia elektromerov

CIEĽOVÉ ZARIADENIA

Meracie stanice na overovanie a skúšanie elektromerov, komparátory výkonu a energie, kalibrátory výkonu a energie, wattmetre

POPIS

Elektrický výkon a energia sú veličiny s ktorými prichádzame do kontaktu v každej sfére ľudskej činnosti. Preto metrologická kontrola nielen zariadení ako sú elektromery ale aj etalónov, ktorými sa vykonáva metrologická kontrola elektromerov je nesmierne dôležitá. Cieľom SLM je zabezpečiť komplexné služby pre spoločnosti zaoberajúce sa výrobou a distribúciou elektrickej energie. A to nielen pre výkon a energiu ale aj pre kvalitu elektrickej energie popr. iné veličiny.

RIEŠENIA – VÝKON A ENERGIA

  • Kalibrácia meracích staníc vo veličinách výkon a energia (činná, jalová, zdanlivá), napätie, prúd, fázový posun, účinník
  • Poskytovanie kalibrácii na mieste aj v laboratóriu

RIEŠENIA – KVALITA ELEKTRICKEJ ENERGIE

  • zvýšenie komplexnosti a efektivity kalibrácie,
  • Kalibrácia flicker (blikanie), nesymetria trojfázovej siete, harmonické zložky, THD
  • Poskytovanie kalibrácii na mieste aj v laboratóriu

 

Kalibrácia meradiel a kalibrátorov výkonu

Za obsah zodpovedá Dušan Šmigura.

Späť