Kalibrácia meradiel rýchlosti

Kalibrácia meradiel rýchlosti je nutná nielen z pohľadu bezpečnosti ale aj z pohľadu opakovateľnosti výsledkov skúšok materiálov alebo z pohľadu zabezpečenia kvality výroby. SLM rozšírila služby v tejto oblasti na rozsah 0,01 mm/s až 300 km/h. SLM poskytuje všetky tieto služby akreditovane na mieste.

KALIBRÁCIA MERADIEL RÝCHLOSTI

CIEĽOVÁ SKUPINA

Priemysel, skúšobné laboratória, kontrola pravidiel cestnej premávky

CIEĽOVÉ ZARIADENIA

Skúšobné trhacie stroje, snímače v skúšobných zariadeniach, dopravníkové pásy, cestné rýchlomery

POPIS

Kalibrácia meradiel rýchlosti je nutná nielen z pohľadu bezpečnosti ale aj z pohľadu opakovateľnosti výsledkov skúšok materiálov alebo z pohľadu zabezpečenia kvality výroby. SLM rozšírila služby v tejto oblasti na rozsah 0,01 mm/s až 300 km/h. SLM poskytuje všetky tieto služby akreditovane na mieste.

SLM okrem kalibrácie rýchlosti vie komplexne doplniť službu aj o kalibráciu dĺžky, tlaku, sily a momentu sily.

Kalibrácia meradiel rýchlosti

Za obsah zodpovedá Dušan Šmigura.

Späť