Kalibrácia tvrdomerov na gumu a plasty

Meranie tvrdosti patrí medzi základné činnosti pri kontrole kvality materiálov obzvlášť materiálov, ako je guma a plast, ktoré tvoria neustále sa zväčšujúci podiel na konštrukcii rôznych výrobkov.

KALIBRÁCIA TVRDOMEROV NA GUMU A PLASTY

CIEĽOVÁ SKUPINA

Výroba a spracovanie plastov, gumárenský priemysel, priemyselné parky.

CIEĽOVÉ ZARIADENIA

Tvrdomery na gumu a plasty typu Shore A, Shore D, Shore AO, SHORE AM a typy IRHD

POPIS

Meranie tvrdosti patrí medzi základné činnosti pri kontrole kvality materiálov obzvlášť materiálov, ako je guma a plast, ktoré tvoria neustále sa zväčšujúci podiel na konštrukcii rôznych výrobkov. Na tento účel je dnes využívaných niekoľko metód a typov prístrojov využívajúcich širokú škálu stupníc rozdelených podľa účelu požitia. Tieto prístroje využívajú spoločný základný princíp vnikania skúšobného telieska (hrotu) pri špecifikovanej sile do testovaného materiálu v stanovenom čase. Pri kalibrácii týchto prístrojov je najdôležitejším parametrom okrem kontroly geometrických parametrov prístroja sila akou je testovací hrot vtlačený do testovanej vzorky. Laboratória SLM vedia poskytnúť kalibráciu sily a kontrolu geometrie týchto prístrojov vo všetkých používaných stupniciach definovaných v STN EN ISO 868 a ISO 18898.

Kalibrácia tvrdomerov na gumu a plasty

Za obsah zodpovedá Dušan Šmigura.

Späť