Školenia

SLM na základe svojich skúsenosti vie pripraviť tematicky zamerané školenia pre oblasť metrológie.

SLM na základe svojich skúsenosti vie pripraviť tématicky zamerané školenia pre oblasť metrológie.

Školenia vedú ako lektorí zamestnanci SLM, ktorí sú vysoko odborne zdatní, ako po teoretickej, tak aj po praktickej stránke na základe dlhoročnej praxe vykonávaných činnosti metrologických služieb.

Aktuálny zoznam školení:

Online Konzultácie z oblasti legálnej metrológie - viac

Za obsah zodpovedá Tomáš Švantner.

Späť