Patenty, úžitkové vzory

Ochrana nových, výnimočných, priemyselne využiteľných technických riešení

Úvod

Výstupom výskumno-vývojovej činnosti SLM sú aj technicky výnimočné riešenia, ktoré majú charakter vynálezcovskej činnosti a sú chránené niektorou z foriem právnej ochrany nových, priemyselne využiteľných technických riešení.

Prehľad úžitkových vzorov

  1. Úžitkový vzor č. 5493 - Spôsob dynamickej kalibrácie valcových skúšobných stolíc
  2. Úžitkový vzor č. 6864 - Spôsob a zariadenie na skúšanie a kalibráciu plavákových hladinomerov
  3. Úžitkový vzor č. 7735 - Spôsob automatizovaného overenia výdajného stojana na pohonné hmoty a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
  4. Úžitkový vzor č. 8115 - Spôsob metrologickej kontroly vážiacich zariadení a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
  5. Úžitkový vzor č. 8461 - Zariadenie na kalibráciu nápravových a závesných váh

 

Za obsah zodpovedá Miloš Ujlaky.

Späť