Strojové videnie

Strojové videnie v metrológii pomáha digitalizovať výsledky, zrýchliť proces merania a eliminovať subjektívny vplyv obsluhy

Strojové videnie

Pomocou strojového videnia je možné triviálne a často sa opakujúce úkony automatizovať. Takýmto úkonom je napr. zaznamenávanie indikovanej hodnoty, ktorá je zobrazovaná na displeji meradla. Digitalizácia výsledkov pomocou optického rozpoznávania znakov (OCR) je jedinou správnou voľbou, lebo legislatíva určuje hodnotu zobrazenú na displeji ako smerodajnú pre predmet platby. Rôznorodosť zobrazovacích jednotiek, ambientné osvetlenie a odlesky od displejov meradiel definujú vysoké nároky na OCR technológiu. Konvolučná neurónová sieť s hlbokým učením (napr. produkt Cognex ViDi Suite) sa javí ako jediná potenciálna technológia.

Strojové videnie Obr. 1

Inteligentné spracovanie obrazu je silným nástrojom a budúcim trendom v oblasti legálnej metrológie.

Strojové videnie Obr. 2

 Zdroj: Cognex ViDi Suite

Digitalizovaný číselný údaj je vstupom pre vyjadrenie chyby meradla, neistoty merania a pre nasledujúci proces rozhodovania o výsledku overenia, či následné automatické generovanie certifikátov.

Späť