Umelá inteligencia

Algoritmy umelej inteligencie dokážu predikovať stav určeného meradla
v období medzi overeniami

Umelá inteligencia

Neurónová sieť ako prvok umelej inteligencie má v súčasnosti aplikačný „boom“. Zasahuje veľké množstvo odvetví priemyslu, kde patrí aj metrológia. Neurónovú sieť je možné použiť ako tzv. klasifikátor, ktorý dokáže určiť stav určeného meradla (s istou pravdepodobnosťou) medzi overeniami na základe jednoduchých skúšok, bez etalónového vybavenia.

Slovenská legálna metrológia disponuje bohatou databázou overení, na ktorých základoch je možné nastaviť neurónovú sieť - klasifikátor. Je to zásadná časť pri aplikácii umelej inteligencie. Dobre nastavená neurónová sieť môže byť nápomocná pre zákazníka, ktorý hľadá diagnostický postup svojho meradla bez etalónového vybavenia.

 

 

Umelá inteligencia
Späť