Akreditácia skúšobných a kalibračných laboratórií

Vážení zákazníci,

v 07/2001 bola spôsobilosť Slovenskej legálnej metrológie vykonávať kalibráciu a skúšanie meradiel nestranne a dôveryhodne potvrdená úspešným absolvovaním reakreditačného auditu a bola jej udelená akreditácia.

Túto spôsobilosť potvrdzujú platné osvedčenia o akreditácii, ktoré sa nachádzajú na našej webovej stránke v sekcii O nás – Akreditované služby alebo kliknutím na nasledovnú linku https://www.slm.sk/.

Späť