Cenník

Naše výkony a služby, ktoré poskytujeme na jednom mieste

najviac hĽadané ceny

SlužbaKód službyCENA
Koncové mierky 3. rádu (od 0,3 do 100) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku01 11 00 07 00 009,50 EURObjednať
Koncové mierky 3. rádu (nad 100 do 500) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku01 11 00 17 00 0069,00 EURObjednať
Koncové mierky 3. rádu (nad 500 do 1000) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku01 11 00 27 00 00114,50 EURObjednať
Koncové mierky 4. rádu (od 0,3 do 100) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku01 11 01 08 00 008,00 EURObjednať
Koncové mierky 4. rádu (nad 100 do 500) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku01 11 01 18 00 0043,50 EURObjednať
Koncové mierky 4. rádu (nad 500 do 1000) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku01 11 01 28 00 0094,00 EURObjednať
Koncové mierky 5. rádu (od 0,3 do 100) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku01 11 02 09 00 005,50 EURObjednať
Koncové mierky 5. rádu (nad 100 do 500) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku01 11 02 19 00 0016,50 EURObjednať
Koncové mierky 5. rádu (nad 500 do 1000) mm vrátane, porovnávacou metódou - za jednu mierku01 11 02 29 00 0044,00 EURObjednať
Kalibre valčekové jednostranné do 100 mm01 11 03 00 00 008,50 EURObjednať
Kalibre valčekové obojstranné do 100 mm01 11 03 10 00 0011,00 EURObjednať
Kalibre strmeňové do 100 mm01 11 03 20 00 0010,00 EURObjednať
Sada valčekových kalibrov01 11 03 30 00 005,50 EURObjednať
Závitové kalibre valčekové - tŕne jednostranné do 60 mm01 11 04 00 00 009,50 EURObjednať
Závitové kalibre valčekové - tŕne obojstranné do 60 mm01 11 04 00 00 0112,50 EURObjednať
Závitové kalibre krúžky s rozsahom 4 až 5,9 mm01 11 04 10 00 0014,50 EURObjednať
Závitové kalibre krúžky s rozsahom 6 až 30 mm01 11 04 20 00 0012,50 EURObjednať
Závitové kalibre krúžky s rozsahom 31 až 100 mm01 11 04 30 00 0010,50 EURObjednať
Nástavné krúžky do 100 mm01 11 04 40 00 0012,00 EURObjednať
Čiarkové miery 2. rádu - 2 čiarky na každý 1 m, interferenčnou metódou01 11 10 06 00 0089,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu čiarku01 11 10 06 10 0017,00 EURObjednať
Čiarkové miery 3. rádu - 2 čiarky na každý 1 m, porovnávacou metódou01 11 10 07 00 0052,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu čiarku01 11 10 07 10 0015,00 EURObjednať
Čiarkové miery 4. rádu - 2 čiarky na každý 1 m, porovnávacou metódou01 11 10 08 00 0035,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu čiarku01 11 10 08 10 0012,00 EURObjednať
Čiarkové mierky optické 4. rádu01 11 10 18 00 0036,00 EURObjednať
Čiarkové merítka01 11 15 00 00 004,50 EURObjednať
Čiarkové pravítka do 500 mm01 11 15 10 00 009,60 EURObjednať
Čiarkové pravítka do 1000 mm01 11 15 20 00 0017,00 EURObjednať
Meračské pásma etalónové 2. rádu na každých 10 m, interferenčnou metódou01 11 13 06 00 00116,00 EURObjednať
Meračské pásma etalónové 3. rádu na každých 10 m, porovnávacou metódou01 11 13 07 00 0052,00 EURObjednať
Meračské pásma etalónové 4. rádu na každých 10 m, porovnávacou metódou01 11 13 08 00 0055,00 EURObjednať
Meračské pásma 10 m01 11 13 10 00 0051,50 EURObjednať
Meračské pásma 20 m01 11 13 20 00 0069,00 EURObjednať
Meračské pásma 30 m01 11 13 30 00 0077,50 EURObjednať
Meračské pásma 50 m01 11 13 40 00 0097,50 EURObjednať
Stáčacie metre do 3 m vrátane01 11 12 00 00 0017,00 EURObjednať
Stáčacie metre do 3 m vrátane - za každý ďalší 1 m01 11 12 00 10 003,50 EURObjednať
Posuvné meradlá (hĺbkomery, výškomery, hrúbkomery) do 200 mm01 11 20 00 00 0015,50 EURObjednať
Posuvné meradlá (hĺbkomery, výškomery) do 500 mm01 11 21 00 00 0020,50 EURObjednať
Posuvné meradlá (hĺbkomery, výškomery) do 1000 mm01 11 22 00 00 0030,00 EURObjednať
Univerzálne, zvislé dĺžkomery (analógové, číslicové, s meracím softvérom), porovnanie s koncovými mierkami01 11 22 10 00 00150,00 EURObjednať
Mikrometre do 100 mm01 11 24 00 00 0033,50 EURObjednať
Mikrometre do 300 mm01 11 24 10 00 0036,50 EURObjednať
Mikrometre do 500 mm01 11 24 20 00 0039,50 EURObjednať
Mikrometrické odpichy do 600 mm01 11 24 30 00 0025,00 EURObjednať
Trojdotykové dutinomery01 11 24 40 00 0017,00 EURObjednať
Kalibrácia meradiel dĺžky laserovým interferometrom - jedna riadená os01 11 30 20 00 00190,00 EURObjednať
Prímerná doska - kalibrácia01 11 31 00 00 00108,00 EURObjednať
Laserový diaľkomer - kalibrácia01 11 32 00 00 0069,00 EURObjednať
Automatický hladinomer (radarový, plavákový) - kalibrácia01 11 33 00 00 001 050,00 EURObjednať
Číselníkové odchýlkomery, rozsah (0 – 5) mm01 11 40 00 00 0010,50 EURObjednať
Číselníkové odchýlkomery, rozsah (0 – 10) mm01 11 40 10 00 0015,00 EURObjednať
Číselníkové odchýlkomery, rozsah (0 – 25) mm01 11 40 20 00 0020,50 EURObjednať
Číselníkové odchýlkomery, rozsah (0 – 50) mm01 11 40 30 00 0070,50 EURObjednať
Skúšobné sitá - kalibrácia01 11 60 00 00 0040,00 EURObjednať
Meracie zariadenia na meranie dĺžky navinuteľných materiálov01 11 70 00 00 00116,50 EURObjednať
Listové škáromery, sada do 10 ks01 11 90 00 00 0120,50 EURObjednať
Listové škáromery, sada do 20 ks01 11 90 10 00 0130,50 EURObjednať
Nástavné mierky01 11 90 00 00 025,00 EURObjednať
Vlásočnicové pravítko01 11 90 00 00 0312,00 EURObjednať
Merací klin - do 15 meracích bodov01 11 90 00 00 048,00 EURObjednať
Merací klin - nad 15 meracích bodov01 11 90 10 00 0412,00 EURObjednať
Kalibračná fólia01 11 90 00 00 056,60 EURObjednať
Závitové mierky - sada do 20 ks01 11 90 00 00 0654,00 EURObjednať
Závitové mierky - sada nad 20 ks - za každý ďalší ks01 11 90 10 00 065,40 EURObjednať
Rádiusové mierky - sada do 20 ks01 11 90 00 00 0748,00 EURObjednať
Rádiusové mierky - sada do 20 ks - za každý ďalší ks01 11 90 10 00 074,80 EURObjednať
Drsnomerná doštička01 11 90 00 00 0840,00 EURObjednať
Uhlomer (univerzálny, mechanický) (0 - 360)°01 11 91 00 00 0014,00 EURObjednať
Uholník 90° do 600 mm01 11 91 10 00 0013,50 EURObjednať
Meradlo na meranie obvodu kolesa01 11 92 00 00 0020,50 EURObjednať
Meradlo na meranie uhlových zvarov01 11 91 20 00 0015,00 EURObjednať
Hĺbkomery na meranie hĺbky dezénu pneumatík do 25 mm01 11 23 00 00 0015,00 EURObjednať
Hrúbkomer na meranie povrchu náteru01 11 23 10 00 0013,50 EURObjednať
Meračská dráha - kalibrácia01 11 23 20 00 0054,00 EURObjednať
Rovinná plocha súvisiaca s parametrami nastavenia svetlometov01 11 93 00 00 0127,00 EURObjednať
Meradlo parametrov nastavenia svetlometov (regloskop)01 11 93 00 00 0232,00 EURObjednať
Meračské pásma 10 m - overenie10 11 13 10 00 0051,50 EURObjednať
Meračské pásma 10 m - overenie11 11 13 10 00 0051,50 EURObjednať
Meračské pásma 20 m - overenie10 11 13 20 00 0069,00 EURObjednať
Meračské pásma 20 m - overenie11 11 13 20 00 0069,00 EURObjednať
Meračské pásma 30 m - overenie10 11 13 30 00 0077,50 EURObjednať
Meračské pásma 30 m - overenie11 11 13 30 00 0077,50 EURObjednať
Meračské pásma 50 m - overenie10 11 13 40 00 0097,50 EURObjednať
Meračské pásma 50 m - overenie11 11 13 40 00 0097,50 EURObjednať
Dĺžkové meradlá na metrový tovar - prvotné overenie10 11 14 00 00 007,50 EURObjednať
Dĺžkové meradlá na metrový tovar - následné overenie11 11 14 00 00 007,50 EURObjednať
Taxametre vozidiel taxislužby (do 5 sadzieb vrátane) - overenie10 11 50 00 00 0040,00 EURObjednať
Taxametre vozidiel taxislužby - za každú ďalšiu sadzbu - overenie10 11 50 00 60 007,50 EURObjednať
Taxametre vozidiel taxislužby (do 5 sadzieb vrátane) - overenie11 11 50 00 00 0040,00 EURObjednať
Taxametre vozidiel taxislužby - za každú ďalšiu sadzbu - overenie11 11 50 00 60 007,50 EURObjednať
Skúšobné sitá - prvotné overenie10 11 60 00 00 0040,00 EURObjednať
Skúšobné sitá - následné overenie11 11 60 00 00 0040,00 EURObjednať
Skúšobné sitá na obilie - prvotné overenie10 11 61 00 00 0012,00 EURObjednať
Skúšobné sitá na obilie - následné overenie11 11 61 00 00 0012,00 EURObjednať
Meracie zariadenia na meranie dĺžky navinuteľných materiálov - overenie10 11 70 00 00 00116,50 EURObjednať
Meracie zariadenia na meranie dĺžky navinuteľných materiálov - overenie11 11 70 00 00 00116,50 EURObjednať
Dĺžkové meradlá na kontrolu dĺžky skladov skladacích meracích zariadení - prvotné overenie10 11 71 00 00 0062,00 EURObjednať
Dĺžkové meradlá na kontrolu dĺžky skladov skladacích meracích zariadení - následné overenie11 11 71 00 00 0062,00 EURObjednať
Automatické hladinomery I. etapa - v referenčných podmienkach (radarový) - prvotné overenie10 11 80 00 00 001 050,00 EURObjednať
Automatické hladinomery I. etapa - v referenčných podmienkach (radarový) - následné overenie11 11 80 00 00 001 050,00 EURObjednať
Automatické hladinomery II. etapa - po inštalácii na nádrž (radarový, plavákový) - prvotné overenie10 11 80 10 00 00250,00 EURObjednať
Automatické hladinomery II. etapa - po inštalácii na nádrž (radarový, plavákový) - následné overenie11 11 80 10 00 00250,00 EURObjednať
Automatické plavákové hladinomery – kalibrácia hustoty01 71 02 00 00 00159,00 EURObjednať
Taxametre vozidiel taxislužby - skúšanie33 11 50 00 00 0039,00 EURObjednať
Meracie zariadenia na meranie plošného obsahu usní (dotykové, bezdotykové) - prvotné overenie10 12 20 00 00 0075,50 EURObjednať
Meracie zariadenia na meranie plošného obsahu usní (dotykové, bezdotykové) - následné overenie11 12 20 00 00 0075,50 EURObjednať
Odmerné nádoby01 13 00 00 00 0062,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01 13 00 00 30 0018,50 EURObjednať
Odmerné nádoby (odmerky, kadičky) s jednou hodnotou objemu01 13 00 00 00 0120,50 EURObjednať
Odmerné nádoby (odmerky, kadičky) - max. 3 objemové rysky01 13 00 00 00 0227,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01 13 00 00 30 027,00 EURObjednať
Odmerné banky s jednou ryskou01 13 01 00 00 0018,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01 13 01 00 30 017,00 EURObjednať
Odmerné banky s graduovaným hrdlom01 13 01 00 00 0127,50 EURObjednať
Odmerné valce (max. 3 objemové rysky)01 13 02 00 00 0027,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01 13 02 00 30 017,00 EURObjednať
Pipety nedelené01 13 03 00 00 0027,50 EURObjednať
Pipety delené (max. 3 objemové rysky)01 13 03 00 00 0130,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01 13 03 00 30 017,00 EURObjednať
Pipety piestové jednokanálové s fixným objemom01 13 03 00 00 0327,50 EURObjednať
Pipety piestové jednokanálové s nastaviteľným objemom (max. 5 hodnôt objemu)01 13 03 00 00 0430,50 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu01 13 03 00 30 047,00 EURObjednať
Pipety piestové 8 -kanálové (max. 3 hodnoty objemu)01 13 03 00 00 0590,50 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu01 13 03 00 30 0520,50 EURObjednať
Pipety piestové 12 - kanálové (max. 3 hodnoty objemu)01 13 03 00 00 06131,00 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu01 13 03 00 30 0627,50 EURObjednať
Pipety sklopné (špaček)01 13 03 00 00 0720,50 EURObjednať
Byrety (max. 3 objemové rysky)01 13 04 00 00 0030,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01 13 04 00 30 005,00 EURObjednať
Byrety digitálne (max. 5 hodnôt objemu)01 13 04 00 00 0130,50 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu01 13 04 00 30 017,00 EURObjednať
Pyknometre (max. 3 objemové rysky)01 13 05 00 00 0027,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01 13 05 00 30 007,00 EURObjednať
Kyslíkové fľaše - sklené01 13 06 00 00 0020,50 EURObjednať
Skúmavky (max. 3 objemové rysky)01 13 07 00 00 0027,50 EURObjednať
Injekčné striekačky (max. 3 hodnoty objemu)01 13 07 00 00 0130,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01 13 07 00 30 007,00 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu01 13 07 00 30 017,00 EURObjednať
Dávkovače krokové (max. 5 hodnôt objemu)01 13 08 00 00 0030,50 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu01 13 08 00 30 007,00 EURObjednať
Infúzne pumpy (max. 3 hodnoty objemu)01 13 08 00 00 0360,00 EURObjednať
- za ďalšiu hodnotu objemu01 13 08 00 30 0310,00 EURObjednať
Titrátory (max. 5 hodnôt objemu) jednobyretové01 13 08 00 00 0180,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu hodnotu objemu01 13 08 00 30 017,00 EURObjednať
Titrátory (max. 5 hodnôt objemu) dvojbyretové01 13 08 00 00 02120,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu hodnotu objemu01 13 08 00 30 0213,50 EURObjednať
Odmerné banky s jednou ryskou - prvotné overenie10 13 01 00 00 0018,50 EURObjednať
Odmerné banky s graduovaným hrdlom (max. 3 objemové rysky) - prvotné overenie10 13 01 00 00 0150,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku10 13 01 00 30 017,00 EURObjednať
Odmerné valce (max. 3 objemové rysky) - prvotné overenie10 13 02 00 00 0050,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku10 13 02 00 30 007,00 EURObjednať
Pipety nedelené - prvotné overenie10 13 03 00 00 0040,00 EURObjednať
Pipety delené (max. 3 objemové rysky) - prvotné overenie10 13 03 00 00 0130,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku10 13 03 00 30 017,00 EURObjednať
Byrety rovné a podľa Pelleta (max. 3 objemové rysky) - prvotné overenie10 13 04 00 00 0030,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku10 13 04 00 30 005,00 EURObjednať
Dávkovače (fľašové dávkovače), max. 5 hodnôt objemu - prvotné overenie10 13 08 00 00 0030,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu hodnotu objemu10 13 08 00 30 007,00 EURObjednať
Výčapné nádoby - prvotné overenie10 13 10 00 00 006,00 EURObjednať
Výčapné dávkovače - prvotné overenie10 13 11 00 00 009,50 EURObjednať
Automatické dávkovače - prvotné overenie10 13 12 00 00 000,00 EURObjednať
Označenie meradiel overovacou značkou/gravírovanie (bez vydania certifikátu)40 13 00 00 00 0010,50 EURObjednať
Odmerné nádoby etalónové do 20 L00 14 00 10 00 0070,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku00 14 00 10 30 0020,50 EURObjednať
Odmerné nádoby etalónové nad 20 L do 100 L00 14 00 20 00 0080,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku00 14 00 20 30 0020,50 EURObjednať
Odmerné nádoby etalónové nad 100 L do 500 L00 14 00 30 00 00110,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku00 14 00 30 30 0020,50 EURObjednať
Odmerné nádoby etalónové nad 500 L do 1 000 L00 14 00 40 00 00181,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku00 14 00 40 30 0020,50 EURObjednať
- za každých (i započatých) 1 000 L objemu odmerných nádob etalónových nad 1 000 L00 14 00 50 40 00110,50 EURObjednať
Odmerné nádoby do 20 L01 14 00 10 00 0050,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01 14 00 10 30 0017,00 EURObjednať
Odmerné nádoby nad 20 L do 100 L01 14 00 20 00 0061,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01 14 00 20 30 0017,00 EURObjednať
Odmerné nádoby nad 100 L do 500 L01 14 00 30 00 0087,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01 14 00 30 30 0017,00 EURObjednať
Odmerné nádoby nad 500 L do 1 000 L01 14 00 40 00 00140,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu objemovú rysku01 14 00 40 30 0017,00 EURObjednať
- za každých (i započatých) 1 000 L objemu odmerných nádob nad 1 000 L01 14 00 50 40 0087,50 EURObjednať
Meradlá na meranie obsahu vzduchu v betónovej zmesi - v jednom bode01 14 31 00 00 0077,00 EURObjednať
- za každý ďalší meraný bod01 14 31 00 20 0013,50 EURObjednať
Meradlá na meranie hustoty zeminy01 14 32 00 00 0077,00 EURObjednať
Tanky a nádrže s objemom do 5 m3 - plný objem01 14 11 00 00 0060,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 m3 nad 5 m3 do 25 m3 - plný objem01 14 11 00 40 0010,50 EURObjednať
Tanky a nádrže s objemom do 5 m3 - s meracím zariadením01 14 11 00 00 01120,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 m3 nad 5 m3 do 25 m3 - s meracím zariadením01 14 11 00 40 0120,50 EURObjednať
Nádrže nad 25 m3 do 50 m3 - plný objem01 14 14 10 00 00283,00 EURObjednať
Nádrže nad 25 m3 do 50 m3 - s meracím zariadením01 14 14 10 00 01542,50 EURObjednať
- za každých (i započatých) 5 m3 objemu nádrží v rozsahu nad 50 m3 do 500 m301 14 14 10 40 0020,50 EURObjednať
Nádrže nad 500 m3 do 5 000 m301 14 14 20 00 003 314,00 EURObjednať
- za každých (i započatých) 5 000 m3 objemu nádrží v rozsahu nad 5 000 m3 do 50 000 m301 14 14 20 40 00402,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 16 m3 do 25 m301 14 14 30 00 00588,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 25 m3 do 50 m301 14 14 40 00 00733,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 50 m3 do 5 000 m301 14 14 50 00 001 440,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 5 000 m301 14 14 60 00 001 798,50 EURObjednať
Automatické zariadenie na určovanie objemu drevnej guľatiny (vrátane dopravného)01 14 30 00 00 001 500,00 EURObjednať
Kovové odmerné nádoby bez stupnice, overované jednotlivo - prvotné overenie10 14 01 00 00 0030,50 EURObjednať
Kovové odmerné nádoby bez stupnice, overované jednotlivo - následné overenie11 14 01 00 00 0030,50 EURObjednať
Kovové odmerné nádoby so stupnicou do 5 L - prvotné overenie10 14 01 00 04 0040,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 L nad 5 L - prvotné overenie10 14 01 00 44 005,00 EURObjednať
Kovové odmerné nádoby so stupnicou do 5 L - následné overenie11 14 01 00 04 0040,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 L nad 5 L - následné overenie11 14 01 00 44 005,00 EURObjednať
Drevené prepravné sudy do 220 L - prvotné overenie10 14 02 00 00 016,00 EURObjednať
Drevené prepravné sudy do 220 L - následné overenie11 14 02 00 00 016,00 EURObjednať
Drevené prepravné sudy nad 220 L - prvotné overenie10 14 02 10 00 0112,00 EURObjednať
Drevené prepravné sudy nad 220 L - následné overenie11 14 02 10 00 0112,00 EURObjednať
Prepravné sudy - štatistické overovanie prvotné10 14 02 00 02 001,50 EURObjednať
Prepravné sudy - štatistické overovanie následné11 14 02 00 02 001,50 EURObjednať
Obaly spotrebiteľsky balených výrobkov klasifikované ako odmerné nádoby - jednotlivo10 14 03 00 00 006,00 EURObjednať
Obaly spotrebiteľsky balených výrobkov klasifikované ako odmerné nádoby - štatistická kontrola10 14 03 00 02 000,10 EURObjednať
Prepravné tanky na kvapaliny do 3 000 L - prvotné overenie10 14 11 00 00 00119,00 EURObjednať
- za každých (i započatých) 1 000 L objemu prepravných tankov nad 3 000 L - prvotné overenie10 14 11 00 40 0020,50 EURObjednať
Prepravné tanky na kvapaliny do 3 000 L - následné overenie11 14 11 00 00 00119,00 EURObjednať
- za každých (i započatých) 1 000 L objemu prepravných tankov nad 3 000 L - následné overenie11 14 11 00 40 0020,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže do 1 000 L vrátane, plný objem - prvotné overenie10 14 14 50 00 0040,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže do 1 000 L vrátane, plný objem - následné overenie11 14 14 50 00 0040,50 EURObjednať
- za každých (i započatých) 1 000 L, plný objem11 14 14 50 40 007,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže do 1 000 L vrátane, s meracím zariadením - prvotné overenie10 14 14 00 00 0079,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže do 1 000 L vrátane, s meracím zariadením - následné overenie11 14 14 00 00 0079,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 1 000 L do 3 000 L vrátane, s meracím zariadením - prvotné overenie10 14 14 10 00 00124,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 1 000 L do 3 000 L vrátane, s meracím zariadením - následné overenie11 14 14 10 00 00124,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 3 000 L do 5 000 L, s meracím zariadením - prvotné overenie10 14 14 20 00 00189,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 m3 objemu stacionárnych nádrží s meracím zariadením nad 5 m3 v rozsahu do 25 m310 14 14 20 40 0020,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 3 000 L do 5 000 L, s meracím zariadením - následné overenie11 14 14 20 00 00189,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 m3 objemu stacionárnych nádrží s meracím zariadením nad 5 m3 v rozsahu do 25 m311 14 14 20 40 0020,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 25 m3 do 50 m3, s meracím zariadením - prvotné overenie10 14 14 30 00 00733,50 EURObjednať
- za každých (i započatých) 5 m3 objemu stacionárnych nádrží s meracím zariadením v rozsahu nad 50 m3 do 500 m310 14 14 30 40 0020,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 25 m3 do 50 m3, s meracím zariadením - následné overenie11 14 14 30 00 00733,50 EURObjednať
- za každých (i započatých) 5 m3 objemu stacionárnych nádrží s meracím zariadením rozsahu nad 50 m3 do 500 m311 14 14 30 40 0020,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 500 m3 do 5 000 m3, s meracím zariadením - prvotné overenie10 14 14 40 00 003 324,00 EURObjednať
- za každých (i započatých) 5 000 m3 objemu stacionárnych nádrží s meracím zariadením v rozsahu nad 5 000 m3 do 50 000 m310 14 14 40 40 00402,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 500 m3 do 5 000 m3, s meracím zariadením - následné overenie11 14 14 40 00 003 324,00 EURObjednať
- za každých (i započatých) 5 000 m3 objemu stacionárnych nádrží s meracím zariadením v rozsahu nad 5 000 m3 do 50 000 m311 14 14 40 40 00402,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 16 m3 do 25 m3 - prvotné overenie10 14 14 60 00 00588,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 16 m3 do 25 m3 - následné overenie11 14 14 60 00 00588,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 25 m3 do 50 m3 - prvotné overenie10 14 14 70 00 00733,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 25 m3 do 50 m3 - následné overenie11 14 14 70 00 00733,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 50 m3 do 5 000 m3 - prvotné overenie10 14 14 80 00 001 440,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže od 50 m3 do 5 000 m3 - následné overenie11 14 14 80 00 001 440,00 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 5 000 m3 - prvotné overenie10 14 14 90 00 001 798,50 EURObjednať
Stacionárne nádrže nad 5 000 m3 - následné overenie11 14 14 90 00 001 798,50 EURObjednať
Dávkovacie objemové meradlá na kvapaliny za jednu stupnicu, funkciu alebo hodnotu - prvotné overenie10 14 15 00 00 0020,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu stupnicu, funkciu alebo hodnotu10 14 15 00 50 0020,50 EURObjednať
Dávkovacie objemové meradlá na kvapaliny za jednu stupnicu, funkciu alebo hodnotu - následné overenie11 14 15 00 00 0020,50 EURObjednať
- za každú ďalšiu stupnicu, funkciu alebo hodnotu11 14 15 00 50 0020,50 EURObjednať
Dávkovacie objemové meradlá na kvapaliny - odmerné nádoby do 5 L - prvotné overenie10 14 15 10 00 0040,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 L nad 5 L - prvotné overenie10 14 15 10 50 005,00 EURObjednať
Dávkovacie objemové meradlá na kvapaliny - odmerné nádoby do 5 L - následné overenie11 14 15 10 00 0040,50 EURObjednať
- za každý (i započatý) 1 L nad 5 L - následné overenie11 14 15 10 50 005,00 EURObjednať
Prietokomery s rozsahom do 0,1 m3/h- merané v 3 bodoch01 15 00 00 00 00100,50 EURObjednať
Prietokomery s rozsahom nad 0,1 m3/h do 0,5 m3/h - merané v 3 bodoch01 15 00 10 00 00105,00 EURObjednať
Prietokomery s rozsahom nad 0,5 m3/h do 5 m3/h, merané v 3 bodoch01 15 00 20 00 00140,00 EURObjednať
Prietokomery s rozsahom nad 5 m3/h, merané v 3 bodoch01 15 00 30 00 00182,50 EURObjednať
Prietokomery - za každý kalibrovaný bod prietoku naviac01 15 00 00 20 0018,50 EURObjednať
Prietokomery v technologickom procese s prietokom do 2 m3/h - merané v jednom bode01 15 02 10 00 0045,50 EURObjednať
Prietokomery v technologickom procese s prietokom nad 2 m3/h - merané v jednom bode01 15 02 20 00 0068,50 EURObjednať
Skúšobné zariadenia na overovanie vodomerov a prietokomerných častí MT do prietoku 20 m3/h vrátane (základná)01 15 05 00 00 00574,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu metódu alebo meraciu trať01 15 05 00 80 00161,00 EURObjednať
Skúšobné zariadenia na overovanie vodomerov a prietokomerných častí MT nad prietoku 20 m3/h vrátane (základná)01 15 05 10 00 001 006,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu metódu alebo meraciu trať01 15 05 10 80 00317,00 EURObjednať
Clony, dýzy a meracie trubice na kvapaliny01 15 21 00 00 000,00 EURObjednať
Meradlá na oleje (0,5 až 30) L/min - prvotné overenie10 15 01 00 00 0040,50 EURObjednať
Meradlá na oleje (0,5 až 30) L/min - následné overenie11 15 01 00 00 0040,50 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody s prietokom do 30 L/min - prvotné overenie10 15 02 00 00 0035,50 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody s prietokom do 30 L/min - následné overenie11 15 02 00 00 0035,50 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody s prietokom nad 30 L/min do 200 L/min - prvotné overenie10 15 02 10 00 0044,00 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody s prietokom nad 30 L/min do 200 L/min - následné overenie11 15 02 10 00 0044,00 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody s prietokom nad 200 L/min do 1 000 L/min - prvotné overenie10 15 02 20 00 0095,50 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody s prietokom nad 200 L/min do 1 000 L/min - následné overenie11 15 02 20 00 0095,50 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody s prietokom nad 1 000 L/min - prvotné overenie10 15 02 30 00 00104,00 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody s prietokom nad 1 000 L/min - následné overenie11 15 02 30 00 00104,00 EURObjednať
Skúška prídavných a pomocných zariadení k meracím zostavám na kvapaliny okrem vody vykonávané samostatne10 15 02 00 00 0124,50 EURObjednať
Kontrolný odmer prietokových meradiel na PHM do 200 L/min (výdajné stojany)10 15 02 00 00 0227,00 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá na skvapalnené plyny s prietokom do 60 L/min - prvotné overenie10 15 03 00 00 0083,00 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá a meracie zostavy na skvapalnené plyny s prietokom do 60 L/min - následné overenie11 15 03 00 00 0083,00 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá na skvapalnené plyny s prietokom nad 60 do 400 L/min - prvotné overenie10 15 03 10 00 00108,00 EURObjednať
Objemové prietokové meradlá a meracie zostavy na skvapalnené plyny s prietokom nad 60 do 400 L/min - následné overenie11 15 03 10 00 00108,00 EURObjednať
Kontrolný odmer prietokových meradiel na skvapalnené plyny do 60 L/min10 15 03 00 00 0140,00 EURObjednať
Kontrolný odmer prietokových meradiel na skvapalnené plyny nad 60 L/min do 400 L/min10 15 03 10 00 0160,00 EURObjednať
Prepočítavače množstva kvapalín (s pripojeným prevodníkom) - prvotné overenie10 15 04 00 00 0044,00 EURObjednať
Prepočítavače množstva kvapalín (s pripojeným prevodníkom) - následné overenie11 15 04 00 00 0044,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 1,5 vrátane - overenie10 15 10 00 00 104,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 1,5 vrátane - overenie11 15 10 00 00 104,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 2,5 vrátane - overenie10 15 10 20 00 106,75 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 2,5 vrátane - overenie11 15 10 20 00 106,75 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 6 vrátane - overenie10 15 10 10 00 109,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 6 vrátane - overenie11 15 10 10 00 109,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 15 vrátane, závitové - overenie10 15 11 20 00 1120,25 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 15 vrátane, závitové - overenie11 15 11 20 00 1120,25 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 40 - 50 vrátane, prírubové - overenie10 15 11 20 00 1225,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 40 - 50 vrátane, prírubové - overenie11 15 11 20 00 1225,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 65 - 80 vrátane - overenie10 15 11 30 00 1033,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 65 - 80 vrátane - overenie11 15 11 30 00 1033,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 100 - 150 vrátane - overenie10 15 11 40 00 1045,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 100 - 150 vrátane - overenie11 15 11 40 00 1045,00 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu do 500 mm, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - prvotné overenie10 15 15 00 03 00389,00 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu do 500 mm, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - následné overenie11 15 15 00 03 00389,00 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu nad 500 mm do 1000 mm, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - prvotné overenie10 15 15 10 03 00510,00 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu nad 500 mm do 1000 mm, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - následné overenie11 15 15 10 03 00510,00 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu nad 1000 mm do 3000, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - prvotné overenie10 15 15 20 03 00670,00 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu nad 1000 mm do 3000, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - následné overenie11 15 15 20 03 00670,00 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu nad 3000 mm , primárna časť (metóda hydrometrovaním) - prvotné overenie10 15 15 30 03 00750,00 EURObjednať
Meracie žľaby so šírkou meraného profilu nad 3000 mm, primárna časť (metóda hydrometrovaním) - následné overenie11 15 15 30 03 00750,00 EURObjednať
Meracie žľaby s prietokom do 10 l/s, primárna časť (objemová metóda) - prvotné overenie10 15 15 40 03 00389,00 EURObjednať
Meracie žľaby s prietokom do 10 l/s, primárna časť (objemová metóda) - následné overenie11 15 15 40 03 00389,00 EURObjednať
Meracie žľaby s prietokom nad 10 l/s, primárna časť (objemová metóda) - prvotné overenie10 15 15 50 03 00510,00 EURObjednať
Meracie žľaby s prietokom nad 10 l/s, primárna časť (objemová metóda) - následné overenie11 15 15 50 03 00510,00 EURObjednať
Meracie žľaby, sekundárna časť - prvotné overenie10 15 15 90 00 0079,00 EURObjednať
Meracie žľaby, sekundárna časť - následné overenie11 15 15 90 00 0079,00 EURObjednať
Hmotnostné prietokové meradlá na stlačený zemný plyn - prvotné overenie10 15 22 00 00 00179,00 EURObjednať
Hmotnostné prietokové meradlá na stlačený zemný plyn - následné overenie11 15 22 00 00 00179,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 1,5 vrátane - skúšanie33 15 10 00 00 004,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 2,5 vrátane - skúšanie33 15 10 20 00 006,75 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 6 vrátane - skúšanie33 15 10 10 00 009,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do Qn 15 vrátane, závitové - skúšanie33 15 11 20 00 0120,25 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 40 - 50 vrátane, prírubové - skúšanie33 15 11 20 00 0225,50 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 65 - 80 vrátane - skúšanie33 15 11 30 00 0033,00 EURObjednať
Vodomery a prietokomerné časti meračov tepla do DN 100 - 150 vrátane - skúšanie33 15 11 40 00 0045,00 EURObjednať
Meracie zostavy na skvapalnené plyny s prietokom do 60 L/min (výdajné stojany LPG) - skúšanie33 15 03 00 00 0083,00 EURObjednať
Meracie zostavy na skvapalnené plyny s prietokom nad 60 do 400 L/min na cisternách - skúšanie33 15 03 10 00 00108,00 EURObjednať
Meracie zostavy na kvapaliny okrem vody s prietokom do 30 L/min - skúšanie33 15 02 00 00 0035,50 EURObjednať
Meracie zostavy na kvapaliny okrem vody s prietokom nad 30 L/min do 200 L/min - skúšanie33 15 02 10 00 0044,00 EURObjednať
Meracie zostavy na kvapaliny okrem vody s prietokom nad 200 L/min do 1 000 L/min - skúšanie33 15 02 20 00 0095,50 EURObjednať
Meracie zostavy na kvapaliny okrem vody s prietokom nad 1 000 L/min - skúšanie33 15 02 30 00 00104,00 EURObjednať
Závažie etalónové triedy F1 a F2 (II. a III. rádu) s menovitou hmotnosťou do 500 mg vrátane vrátane00 21 00 06 00 018,50 EURObjednať
Závažie etalónové triedy F1 a F2 (II. a III. rádu) s menovitou hmotnosťou do 50 kg vrátane00 21 00 06 00 0014,00 EURObjednať
Závažie etalónové triedy M1 (IV. rádu) s menovitou hmotnosťou do 500 mg vrátane00 21 01 08 00 016,00 EURObjednať
Závažie etalónové triedy M1 (IV. rádu) s menovitou hmotnosťou do 50 kg vrátane00 21 01 08 00 008,50 EURObjednať
Závažie etalónové špeciálne s hmotnosťou do 50 kg00 21 00 00 04 008,50 EURObjednať
Zaťažovacie závažia etalónové s menovitou hmotnosťou do 1000 kg vrátane00 21 10 00 00 0023,00 EURObjednať
Zaťažovacie závažia etalónové s menovitou hmotnosťou nad 1000 kg00 21 10 10 00 0053,00 EURObjednať
Váhy I. rádu etalónové00 21 31 05 00 00129,50 EURObjednať
Váhy II. rádu etalónové - do 20 kg vrátane00 21 32 06 00 0050,00 EURObjednať
Váhy II. rádu etalónové - nad 20 kg00 21 32 16 00 0061,00 EURObjednať
Váhy III. a IV. rádu etalónové - do 20 kg vrátane00 21 33 08 00 0043,50 EURObjednať
Váhy III. a IV. rádu etalónové - do 100 kg vrátane00 21 33 18 00 0064,00 EURObjednať
Váhy III. a IV. rádu etalónové - do 500 kg vrátane00 21 33 28 00 0084,00 EURObjednať
Váhy III. a IV. rádu etalónové - do 1000 kg vrátane00 21 33 38 00 00104,50 EURObjednať
Váhy III. a IV. rádu etalónové - do 5000 kg vrátane00 21 33 48 00 00144,50 EURObjednať
Váhy III. a IV. rádu etalónové - nad 5000 kg00 21 33 58 00 00214,00 EURObjednať
Závažie triedy presnosti F1, F2 a M1s menovitou hmotnosťou do 500 mg vrátane - kalibrácia01 21 00 10 00 006,00 EURObjednať
Závažie triedy presnosti F1 a F2 (2. a 3. triedy presnosti) s menovitou hmotnosťou do 50 kg - kalibrácia01 21 00 06 00 0014,00 EURObjednať
Závažie triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) s menovitou hmotnosťou do 50 kg vrátane - kalibrácia01 21 01 08 00 008,50 EURObjednať
Závažie špeciálne s hmotnosťou do 50 kg - kalibrácia01 21 00 00 04 008,50 EURObjednať
Zaťažovacie zariadenia pre pásové váhy00 21 10 00 00 0179,50 EURObjednať
Závažové vagóny železničné00 21 11 00 00 01190,50 EURObjednať
Rohové vozíky00 21 11 00 00 0284,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti I - kalibrácia01 21 31 05 00 00116,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti I - za každý ďalší rozsah - kalibrácia01 21 31 05 40 00116,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II - do 20 kg vrátane - kalibrácia01 21 32 06 00 0050,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II - do 20 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - kalibrácia01 21 32 06 40 0050,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II - nad 20 kg - kalibrácia01 21 32 16 00 0061,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II - nad 20 kg - za každý ďalší rozsah - kalibrácia01 21 32 16 40 0061,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 20 kg vrátane - kalibrácia01 21 33 08 00 0036,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 20 kg vrátane - za každý ďalší rozsah01 21 33 08 40 0036,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 100 kg vrátane - kalibrácia01 21 33 18 00 0064,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 100 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - kalibrácia01 21 33 18 40 0064,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 500 kg vrátane - kalibrácia01 21 33 28 00 0074,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 500 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - kalibrácia01 21 33 28 40 0074,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 1000 kg vrátane - kalibrácia01 21 33 38 00 0085,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 1000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - kalibrácia01 21 33 38 40 0085,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 5000 kg vrátane - kalibrácia01 21 33 48 00 00131,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 5000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - kalibrácia01 21 33 48 40 00131,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - nad 5000 kg do 10000 kg vrátane - kalibrácia01 21 33 58 00 00159,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - nad 5000 kg do 10000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - kalibrácia01 21 33 58 40 00159,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - od 10000 kg do 20000 kg vrátane - kalibrácia01 21 33 68 00 00163,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - od 10000 kg do 20000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - kalibrácia01 21 33 68 40 00163,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - nad 20000 kg - kalibrácia01 21 33 78 00 00217,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - nad 20000 kg za každý ďalší rozsah - kalibrácia01 21 33 78 40 00217,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá do 30000 kg vrátane - kalibrácia01 21 33 00 00 01211,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá do 30000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - kalibrácia01 21 33 00 40 01211,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg - kalibrácia01 21 33 10 00 01296,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg - za každý ďalší rozsah - kalibrácia01 21 33 10 40 01296,00 EURObjednať
Mostové váhy pre koľajové vozidlá nad 30000 kg - kalibrácia01 21 33 10 00 02296,00 EURObjednať
Mostové váhy pre koľajové vozidlá nad 30000 kg - za každý ďlší rozsah - kalibrácia01 21 33 10 40 02296,00 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení cestných vozidiel, v laboratóriu - kalibrácia01 21 33 00 00 06248,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou do 50 kg vrátane - kalibrácia01 21 40 00 00 0070,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou nad 50 kg do 200 kg vrátane kalibrácia01 21 40 10 00 00108,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou od 200 kg do 5000 kg - kalibrácia01 21 40 20 00 00136,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou nad 5000 kg - kalibrácia01 21 40 30 00 00240,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) triedy presnosti 1 a 2 - kalibrácia01 21 41 05 00 00231,50 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou nápravové pre váženie cestných vozidiel za pohybu - kalibrácia01 21 42 00 00 00350,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou pre koľajové vozidlá pre váženie (ne)rozpojených vagónov za pohybu - kalibrácia01 21 43 00 00 00505,00 EURObjednať
Váhy s integrovaným žiaričom na sušenie vzoriek - kalibrácia01 21 50 00 00 00110,00 EURObjednať
Závažia triedy F1 a F2 (2. a 3. triedy presnosti) do 500 mg vrátane - prvotné overenie10 21 00 06 00 007,00 EURObjednať
Závažia triedy F1 a F2 (2. a 3. triedy presnosti) do 500 mg vrátane - následné overenie11 21 00 06 00 007,00 EURObjednať
Závažia triedy F1 a F2 (2. a 3. triedy presnosti) do 20000 g vrátane - prvotné overenie10 21 00 16 00 0016,00 EURObjednať
Závažia triedy F1 a F2 (2. a 3. triedy presnosti) do 20000 g vrátane - následné overenie11 21 00 16 00 0016,00 EURObjednať
Závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) do 2 kg vrátane - prvotné overenie10 21 01 08 00 005,00 EURObjednať
Závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) do 2 kg vrátane - následné overenie11 21 01 08 00 005,00 EURObjednať
Závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) 5 kg až 20 kg vrátane - prvotné overenie10 21 01 18 00 005,00 EURObjednať
Závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) 5 kg až 20 kg vrátane - následné overenie11 21 01 18 00 005,00 EURObjednať
Závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) 50 kg - prvotné overenie10 21 01 28 00 007,50 EURObjednať
Závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) 50 kg - následné overenie11 21 01 28 00 007,50 EURObjednať
Obilné skúšače s objemom do 0,25 L - prvotné overenie10 21 20 00 00 0027,00 EURObjednať
Obilné skúšače s objemom do 0,25 L - následné overenie11 21 20 00 00 0027,00 EURObjednať
Obilné skúšače s objemom nad 0,25 L do 1 L - prvotné overenie10 21 20 10 00 0046,50 EURObjednať
Obilné skúšače s objemom nad 0,25 L do 1 L - následné overenie11 21 20 10 00 0046,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti I - následné overenie11 21 31 05 00 0097,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 21 31 05 40 0097,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II do 20 kg vrátane - následné overenie11 21 32 06 00 0037,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 21 32 06 40 0037,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II nad 20 kg - následné overenie11 21 32 16 00 0039,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 21 32 16 40 0039,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - následné overenie11 21 33 08 00 0025,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 21 33 08 40 0025,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 100 kg vrátane - následné overenie11 21 33 18 00 0037,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 21 33 18 40 0037,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII - do 500 kg vrátane - následné overenie11 21 33 28 00 0050,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 21 33 28 40 0050,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 1000 kg vrátane - následné overenie11 21 33 38 00 0062,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 21 33 38 40 0062,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 5000 kg vrátane - následné overenie11 21 33 48 00 00101,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 21 33 48 40 00101,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII nad 50 00 kg do 10000 kg vrátane - následné overenie11 21 33 58 00 00180,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 21 33 58 40 00180,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII od 10000 kg do 20000 kg vrátane - následné overenie11 21 33 68 00 00200,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 21 33 68 40 00200,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII nad 20000 kg - následné overenie11 21 33 78 00 00250,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 21 33 78 40 00250,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá do 30000 kg vrátane - následné overenie11 21 33 00 00 01252,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá do 30000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - následné overenie11 21 33 00 40 01252,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg - následné overenie11 21 33 10 00 01348,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg - za každý ďalší rozsah - následné overenie11 21 33 10 40 01348,00 EURObjednať
Mostové váhy pre koľajové vozidlá - následné overenie11 21 33 00 00 02336,00 EURObjednať
Mostové váhy pre koľajové vozidlá - za každý ďalší rozsah - následné overenie11 21 33 00 40 02336,00 EURObjednať
Kombinované mostové váhy pre koľajové a cestné vozidlá - následné overenie11 21 33 00 00 03463,00 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení koľajových vozidiel (záťažovým vagónom) - následné overenie11 21 33 00 00 05788,00 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení koľajových vozidiel (1 mostík) - následné overenie11 21 33 10 00 05180,00 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení cestných vozidiel, v laboratóriu - následné overenie11 21 33 00 00 06182,00 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení cestných vozidiel, v teréne - následné overenie11 21 33 00 00 07270,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou do 50 kg vrátane - následné overenie11 21 40 00 00 0070,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou nad 50 kg do 200 kg vrátane - následné overenie11 21 40 10 00 00108,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou od 200 kg do 5000 kg - následné overenie11 21 40 20 00 00136,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou nad 5000 kg - následné overenie11 21 40 30 00 00240,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) triedy presnosti 1 a 2 - následné overenie11 21 41 05 00 00231,50 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou kontrolné a triediace - prvotné overenie10 21 42 00 00 000,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou kontrolné a triediace - následné overenie11 21 42 00 00 000,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace - prvotné overenie10 21 43 00 00 000,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace - následné overenie11 21 43 00 00 000,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou diskontinuálne sčítacie - prvotné overenie10 21 44 00 00 000,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou diskontinuálne sčítacie - následné overenie11 21 44 00 00 000,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu - prvotné overenie10 21 45 00 00 000,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu - následné overenie11 21 45 00 00 000,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel za pohybu - prvotné overenie10 21 46 00 00 000,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel za pohybu - následné overenie11 21 46 00 00 000,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou nápravové pre váženie cestných vozidiel za pohybu - prvotné overenie10 21 42 00 00 00350,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou nápravové pre váženie cestných vozidiel za pohybu - následné overenie11 21 42 00 00 00350,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťoupre koľajové vozidlá pre váženie (ne)rozpojených vagónov za pohybu - následné overenie11 21 43 00 00 00505,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti I - skúšanie30 21 31 05 00 0097,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah30 21 31 05 40 0097,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II do 20 kg - skúšanie30 21 32 06 00 0037,50 EURObjednať
- za ďalší rozsah30 21 32 06 40 0037,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti II nad 20 kg - skúšanie30 21 32 16 00 0039,50 EURObjednať
- za ďalší rozsah30 21 32 16 40 0039,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - skúšanie30 21 33 08 00 0025,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah30 21 33 08 40 0025,00 EURObjednať
- pri skupinovom skúšaní (5 ks a viac váh rovnakého typu)30 21 33 08 40 0117,50 EURObjednať
- za ďalší rozsah pri skupinovom skúšaní30 21 33 08 40 0217,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 100 kg vrátane - skúšanie30 21 33 18 00 0037,50 EURObjednať
- za ďalší rozsah30 21 33 18 40 0037,50 EURObjednať
- pri skupinovom skúšaní (5 ks a viac váh rovnakého typu)30 21 33 18 40 0127,50 EURObjednať
- za ďalší rozsah pri skupinovom skúšaní30 21 33 18 40 0227,50 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 500 kg vrátane - skúšanie30 21 33 28 00 0050,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah30 21 33 28 40 0050,00 EURObjednať
- pri skupinovom skúšaní (5 ks a viac váh rovnakého typu)30 21 33 28 40 0140,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah pri skupinovom skúšaní30 21 33 28 40 0240,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 1000 kg vrátane - skúšanie30 21 33 38 00 0062,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah30 21 33 38 40 0062,00 EURObjednať
- pri skupinovom skúšaní (5 ks a viac váh rovnakého typu)30 21 33 38 40 0150,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah pri skupinovom skúšaní30 21 33 38 40 0250,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII do 5000 kg vrátane - skúšanie30 21 33 48 00 00101,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah30 21 33 48 40 00101,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII nad 5000 do 10000 kg vrátane - skúšanie30 21 33 58 00 00180,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah30 21 33 58 40 00180,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII od 10000 kg do 20000 kg vrátane - skúšanie30 21 33 68 00 00200,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah30 21 33 68 40 00200,00 EURObjednať
Váhy triedy presnosti III a IIII nad 20000 kg - skúšanie30 21 33 78 00 00250,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah30 21 33 78 40 00250,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá do 30000 kg vrátane - skúšanie30 21 33 00 00 01252,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá do 30000 kg vrátane - za každý ďalší rozsah - skúšanie30 21 33 00 40 01252,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg - skúšanie30 21 33 10 00 01348,00 EURObjednať
Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg - za každý ďalší rozsah - skúšanie30 21 33 10 40 01348,00 EURObjednať
Mostové váhy pre koľajové vozidlá - skúšanie30 21 33 00 00 02336,00 EURObjednať
Mostové váhy pre koľajové vozidlá - za každý ďalší rozsah - skúšanie30 21 33 00 40 02336,00 EURObjednať
Kombinované mostové váhy pre koľajové a cestné vozidlá - skúšanie30 21 33 00 00 03463,00 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení koľajových vozidiel (záťažovým vagónom) - skúšanie30 21 33 00 00 05788,00 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení koľajových vozidiel (1 mostík) - skúšanie30 21 33 10 00 05180,00 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení cestných vozidiel, v laboratóriu - skúšanie30 21 33 00 00 06182,00 EURObjednať
Váhy na kontrolu kolesových alebo nápravových zaťažení cestných vozidiel, v teréne - skúšanie30 21 33 00 00 07270,00 EURObjednať
Váhy s automatickou činnosťou - skúšanie30 21 40 00 00 000,00 EURObjednať
Laserové merače rýchlosti01 22 00 00 00 00248,00 EURObjednať
Cestné laserové rýchlomery - prvotné overenie10 22 00 00 00 00248,00 EURObjednať
Cestné laserové rýchlomery - následné overenie11 22 00 00 00 00248,00 EURObjednať
Cestné radarové rýchlomery - prvotné overenie10 22 01 00 00 00616,00 EURObjednať
Cestné radarové rýchlomery - následné overenie11 22 01 00 00 00616,00 EURObjednať
Cestné meradlo priemernej rýchlosti - prvotné overenie10 22 02 00 00 00457,00 EURObjednať
Cestné meradlo priemernej rýchlosti - následné overenie11 22 02 00 00 00457,00 EURObjednať
Zariadenia na meranie sily etalónové00 23 01 00 00 0027,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 100 Nm, jeden smer00 23 40 30 00 00147,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 100 Nm, oba smery00 23 40 30 04 00239,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 200 Nm, jeden smer00 23 40 00 00 00166,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 200 Nm, oba smery00 23 40 00 04 00259,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 500 Nm, jeden smer00 23 40 10 00 00193,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 500 Nm, oba smery00 23 40 10 04 00279,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 1000 Nm, jeden smer00 23 40 20 00 00233,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 1000 Nm, oba smery00 23 40 20 04 00313,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické do 1 kN vrátane01 23 00 00 00 00117,50 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické nad 1 kN do 10 kN vrátane01 23 00 10 00 00201,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické nad 10 kN01 23 00 20 00 00261,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy elektronické do troch rozsahov vrátane01 23 00 00 00 01268,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah01 23 00 00 40 0137,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy elektronické s jedným snímačom sily01 23 00 00 00 02268,50 EURObjednať
- za ďalšiu výmennú hlavicu01 23 00 00 70 0285,00 EURObjednať
Skúšobné stroje a lisy na skúšky zatvrdnutého betónu01 23 00 00 00 03548,00 EURObjednať
Skúšobné lisy - regulácia rýchlosti zaťažovania (nárast sily)01 23 00 00 00 04107,00 EURObjednať
Skúšobné lisy - zavádzanie sily (rovnomernosť rozloženia na plochu skúšanej vzorky)01 23 00 00 00 05195,00 EURObjednať
Úprava meradla01 23 00 00 00 0927,00 EURObjednať
Kyvadlové kladivá do 50 J vrátane01 23 10 00 00 00163,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah01 23 10 00 40 0015,00 EURObjednať
Kyvadlové kladivá nad 50 J01 23 10 10 00 00290,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah01 23 10 10 40 0025,00 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery do 1 kN - ťah01 23 01 00 00 0177,00 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery do 1 kN - tlak01 23 01 00 04 0177,00 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery do 1 kN - ťah, tlak01 23 01 00 00 11124,00 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery nad 1 kN do 10 kN - ťah01 23 01 00 00 02161,00 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery nad 1 kN do 10 kN - tlak01 23 01 00 04 02161,00 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery nad 1 kN do 10 kN - ťah, tlak01 23 01 00 00 22259,00 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery nad 10 kN - ťah01 23 01 00 00 03221,00 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery nad 10 kN - tlak01 23 01 00 04 03221,00 EURObjednať
Skúšobné prenosné silomery nad 10 kN - ťah, tlak01 23 01 00 00 33356,00 EURObjednať
Prenosné Shorove tvrdomery - typ A01 23 01 00 00 0454,00 EURObjednať
Prenosné Shorove tvrdomery - typ D01 23 01 00 00 0554,00 EURObjednať
Prieťahomery na jednoosovú skúšku ťahom01 23 01 00 00 06180,00 EURObjednať
Meradlá deformácie na jednoosovú skúšku01 23 01 00 00 07105,00 EURObjednať
Úprava meradla01 23 01 00 00 0927,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 100 Nm, jeden smer01 23 20 00 00 0027,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 100 Nm, oba smery01 23 20 00 04 0050,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 200 Nm, jeden smer01 23 20 10 00 0030,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 200 Nm, oba smery01 23 20 10 04 0056,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 500 Nm, jeden smer01 23 20 20 00 0033,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 500 Nm, oba smery01 23 20 20 04 0060,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 1000 Nm, jeden smer01 23 20 30 00 0040,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 1000 Nm, oba smery01 23 20 30 04 0073,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 2000 Nm, jeden smer01 23 20 40 00 00100,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 2000 Nm, oba smery01 23 20 40 04 00149,50 EURObjednať
Snímače momentu sily do 100 Nm, jeden smer01 23 40 30 00 0073,50 EURObjednať
Snímače momentu sily do 100 Nm, oba smery01 23 40 30 04 00119,50 EURObjednať
Snímače momentu sily do 200 Nm, jeden smer01 23 40 00 00 0083,00 EURObjednať
Snímače momentu sily do 200 Nm, oba smery01 23 40 00 04 00129,50 EURObjednať
Snímače momentu sily do 500 Nm, jeden smer01 23 40 10 00 0096,50 EURObjednať
Snímače momentu sily do 500 Nm, oba smery01 23 40 10 04 00139,50 EURObjednať
Snímače momentu sily do 1000 Nm, jeden smer01 23 40 20 00 00116,50 EURObjednať
Snímače momentu sily do 1000 Nm, oba smery01 23 40 20 04 00156,50 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické do 1 kN vrátane - prvotné overenie10 23 00 00 00 00131,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické do 1 kN vrátane - následné overenie11 23 00 00 00 00111,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické nad 1 kN do 10 kN vrátane - prvotné overenie10 23 00 10 00 00181,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické nad 1 kN do 10 kN vrátane - následné overenie11 23 00 10 00 00161,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické nad 10 kN - prvotné overenie10 23 00 20 00 00241,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy mechanické nad 10 kN - následné overenie11 23 00 20 00 00221,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy elektronické do troch rozsahov vrátane - prvotné overenie10 23 00 00 00 01248,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah10 23 00 00 40 0137,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy elektronické do troch rozsahov vrátane - následné overenie11 23 00 00 00 01228,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 23 00 00 40 0137,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy elektronické s jedným snímačom sily - prvotné overenie10 23 00 00 00 02248,50 EURObjednať
- za ďalšiu výmennú hlavicu10 23 00 00 70 0285,00 EURObjednať
Skúšobné trhacie stroje a lisy elektronické s jedným snímačom sily - následné overenie11 23 00 00 00 02228,50 EURObjednať
- za ďalšiu výmennú hlavicu11 23 00 00 70 0285,00 EURObjednať
Skúšobné stroje a lisy na skúšky zatvrdnutého betónu - prvotné overenie10 23 00 00 00 03508,00 EURObjednať
Skúšobné stroje a lisy na skúšky zatvrdnutého betónu - následné overenie11 23 00 00 00 03508,00 EURObjednať
Skúšobné lisy - regulácia rýchlosti zaťažovania (nárast sily) - prvotné overenie10 23 00 00 00 04102,00 EURObjednať
Skúšobné lisy - regulácia rýchlosti zaťažovania (nárast sily) - následné overenie11 23 00 00 00 04102,00 EURObjednať
Skúšobné lisy - zavádzanie sily (rovnomernosť rozloženia na plochu skúšanej vzorky) - prvotné overenie10 23 00 00 00 05191,00 EURObjednať
Skúšobné lisy - zavádzanie sily (rovnomernosť rozloženia na plochu skúšanej vzorky) - následné overenie11 23 00 00 00 05191,00 EURObjednať
Kyvadlové kladivá do 50 J vrátane - prvotné overenie10 23 10 00 00 00163,50 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah10 23 10 00 40 0015,00 EURObjednať
Kyvadlové kladivá do 50 J vrátane - následné overenie11 23 10 00 00 00144,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 23 10 00 40 0015,00 EURObjednať
Kyvadlové kladivá nad 50 J - prvotné overenie10 23 10 10 00 00290,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah10 23 10 10 40 0025,00 EURObjednať
Kyvadlové kladivá nad 50 J - následné overenie11 23 10 10 00 00270,00 EURObjednať
- za každý ďalší rozsah11 23 10 10 40 0025,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 100 Nm, jeden smer - prvotné overenie10 23 20 00 00 0046,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 100 Nm, jeden smer - následné overenie11 23 20 00 00 0046,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 100 Nm, oba smery - prvotné overenie10 23 20 00 04 0076,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 100 Nm, oba smery - následné overenie11 23 20 00 04 0076,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 200 Nm, jeden smer - prvotné overenie10 23 20 10 00 0050,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 200 Nm, jeden smer - následné overenie11 23 20 10 00 0050,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 200 Nm, oba smery - prvotné overenie10 23 20 10 04 0080,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 200 Nm, oba smery - následné overenie11 23 20 10 04 0080,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 500 Nm, jeden smer - prvotné overenie10 23 20 20 00 0056,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 500 Nm, jeden smer - následné overenie11 23 20 20 00 0056,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 500 Nm, oba smery - prvotné overenie10 23 20 20 04 0093,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 500 Nm, oba smery - následné overenie11 23 20 20 04 0093,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 1000 Nm, jeden smer - prvotné overenie10 23 20 30 00 0063,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 1000 Nm, jeden smer - následné overenie11 23 20 30 00 0063,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 1000 Nm, oba smery - prvotné overenie10 23 20 30 04 0096,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 1000 Nm, oba smery - následné overenie11 23 20 30 04 0096,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 2000 Nm, jeden smer - prvotné overenie10 23 20 40 00 00106,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 2000 Nm, jeden smer - následné overenie11 23 20 40 00 00106,50 EURObjednať
Momentové kľúče do 2000 Nm, oba smery - prvotné overenie10 23 20 40 04 00166,00 EURObjednať
Momentové kľúče do 2000 Nm, oba smery - následné overenie11 23 20 40 04 00166,00 EURObjednať
Deformačné vákuometre a manovákuometre triedy presnosti do 0,1601 24 00 02 00 00104,50 EURObjednať
Deformačné vákuometre a manovákuometre triedy presnosti od 0,2 do 0,601 24 00 04 00 0062,00 EURObjednať
Deformačné vákuometre a manovákuometre triedy presnosti od 1,0 a viac01 24 00 05 00 0040,00 EURObjednať
Deformačné tlakomery (pretlak) triedy presnosti do 0,16 vrátane01 24 00 02 04 0070,50 EURObjednať
Deformačné tlakomery (pretlak) triedy presnosti od 0,2 do 0,601 24 00 04 04 0048,00 EURObjednať
Deformačné tlakomery (pretlak), triedy presnosti od 1 do 2,501 24 00 05 04 0018,50 EURObjednať
Deformačné tlakomery (pretlak), triedy presnosti od 2,5 a viac01 24 00 06 04 0015,80 EURObjednať
Deformačné tlakomery (pretlak) - príplatok za rozsah do 10 kPa vrátane01 24 00 00 00 0125,50 EURObjednať
Deformačné barometre (aneroidy) (v 6 tlakových bodoch)01 24 01 00 00 0142,50 EURObjednať
Ortuťové barometre01 24 01 00 00 02100,50 EURObjednať
Barografy (v 5 tlakových bodoch)01 24 01 00 00 0348,00 EURObjednať
Číslicové barometre s dielikom 1 Pa (0,01 mbar) až 10 Pa (0,1 mbar) (v 6 tlakových bodoch)01 24 01 00 00 04169,50 EURObjednať
Číslicové barometre s dielikom 20 Pa (0,2 mbar) až 50 Pa (0,5 mbar) (v 6 tlakových bodoch)01 24 01 00 00 05110,50 EURObjednať
Číslicové barometre s dielikom 100 Pa (1 mbar) a väčším (v 6 tlakových bodoch)01 24 01 00 00 0660,50 EURObjednať
Číslicové barometre - justovanie01 24 01 00 00 0740,50 EURObjednať
Príplatok za číslicové barometre s časovou odozvou nad 10 min.01 24 01 00 00 0930,00 EURObjednať
- za každý ďalší tlakový bod01 24 01 00 40 097,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku s dovolenou chybou do 0,075 % vrátane (v 6 tlakových bodoch)01 24 10 04 00 00105,50 EURObjednať
Prevodníky tlaku s dovolenou chybou od 0,076 % do 0,1 % vrátane (v 6 tlakových bodoch)01 24 10 14 00 0096,50 EURObjednať
Prevodníky tlaku s dovolenou chybou od 0,11 % do 0,25 % vrátane (v 6 tlakových bodoch)01 24 10 05 00 0085,30 EURObjednať
Prevodníky tlaku s dovolenou chybou od 0,26 % do 0,5 % vrátane (v 6 tlakových bodoch)01 24 10 15 00 0076,80 EURObjednať
Prevodníky tlaku s dovolenou chybou od 0,51 % (v 6 tlakových bodoch)01 24 10 06 00 0069,20 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 24 10 00 40 008,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku (pretlak, diferenčný tlak) - príplatok za rozsah do 10 kPa vrátane01 24 10 00 00 0940,50 EURObjednať
Piestové tlakomery s dovolenou chybou do 0,01 % vrátane, jeden rozsah01 24 20 01 00 00767,80 EURObjednať
- za ďalší rozsah01 24 20 01 40 00257,95 EURObjednať
Piestové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,01 % do 0,025 % vrátane, jeden rozsah01 24 20 02 00 00652,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah01 24 20 02 40 00234,50 EURObjednať
Piestové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,025 % do 0,05 % vrátane01 24 20 03 00 00502,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah01 24 20 03 40 00175,50 EURObjednať
Piestové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,05 % do 0,1 % vrátane, jeden rozsah01 24 20 04 00 00321,50 EURObjednať
Piestové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,1 % do 0,2 % vrátane, jeden rozsah01 24 20 05 00 00301,50 EURObjednať
Guľkové tlakomery s dovolenou chybou do 0,015 % vrátane do 1 Mpa01 24 21 01 00 00510,00 EURObjednať
Guľkové tlakomery s dovolenou chybou do 0,015 % vrátane nad 1 Mpa01 24 21 11 00 00560,00 EURObjednať
Guľkové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,015 % do 0,025 % vrátane do 1 Mpa01 24 21 22 00 00441,00 EURObjednať
Guľkové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,015 % do 0,025 % vrátane nad 1 Mpa01 24 21 12 00 00499,50 EURObjednať
Guľkové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,025 % do 0,05 % vrátane do 1 Mpa01 24 21 23 00 00378,00 EURObjednať
Guľkové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,025 % do 0,05 % vrátane nad 1 Mpa01 24 21 13 00 00413,00 EURObjednať
Kvapalinové tlakomery rovnoramenné alebo so skloneným ramenom01 24 30 00 00 0093,50 EURObjednať
Kvapalinové tlakomery plavákové, hrotové01 24 31 00 00 00166,50 EURObjednať
Číslicové tlakomery s dovolenou chybou do 0,05 % vrátane, jeden rozsah (v 6 tlakových bodoch)01 24 40 03 00 0098,50 EURObjednať
- za ďalší rozsah (v 6 tlakových bodoch)01 24 40 03 40 0070,00 EURObjednať
Číslicové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,05 % do 0,1 % vrátane, jeden rozsah (v 6 tlakových bodoch)01 24 40 04 00 0091,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah (v 6 tlakových bodoch)01 24 40 04 40 0063,00 EURObjednať
Číslicové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,1 % do 0,2 % vrátane, jeden rozsah (v 6 tlakových bodoch)01 24 40 05 00 0075,50 EURObjednať
- za ďalší rozsah (v 6 tlakových bodoch)01 24 40 05 40 0051,50 EURObjednať
Číslicové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,2 % do 0,5 % vrátane, jeden rozsah (v 6 tlakových bodoch)01 24 40 06 00 0063,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah (v 6 tlakových bodoch)01 24 40 06 40 0034,50 EURObjednať
Číslicové tlakomery s dovolenou chybou nad 0,5 %, jeden rozsah (v 5 tlakových bodoch)01 24 40 07 00 0050,00 EURObjednať
- za ďalší rozsah (v 5 tlakových bodoch)01 24 40 07 40 0031,50 EURObjednať
Číslicové tlakomery - príplatok za rozsah do 10 kPa vrátane (pretlak)01 24 40 00 00 0920,50 EURObjednať
- za každý ďalší tlakový bod01 24 40 00 40 098,00 EURObjednať
Číslicové kalibrátory typu PPC2+, RPM3 a PPC3 s justovaním meradla, 3 rozsahy01 24 41 00 00 00338,50 EURObjednať
Číslicové kalibrátory typu PPC2+ a PPC3 s justovaním meradla, 6 rozsahov01 24 41 10 00 00677,00 EURObjednať
Číslicové kalibrátory typu PPC2+, RPM3 a PPC3 s justovaním meradla, 1 rozsah01 24 41 20 00 0094,00 EURObjednať
Číslicové kalibrátory typu DPI, DPE - za jeden snímač tlaku (v 6 tlakových bodoch)01 24 41 00 00 01100,50 EURObjednať
Číslicové kalibrátory typu MC 2, MC 2 PE, MC 2 TE, MC 2 MF, MC 5, PC 104, PC 106 - za jeden snímač tlaku (v 6 tlakových bodoch)01 24 41 00 00 0281,00 EURObjednať
Číslicové kalibrátory typu PPS 40, rozsah (-1 až 20) bar (v 9 tlakových bodoch)01 24 41 00 00 03141,00 EURObjednať
Číslicové kalibrátory typu PPS 40, rozsah (25 až 400) bar (v 6 tlakových bodoch)01 24 41 10 00 03120,50 EURObjednať
- za každý ďalší tlakový bod01 24 41 00 40 098,00 EURObjednať
Askultačné meradlá tlaku krvi01 24 50 00 00 007,50 EURObjednať
Oscilometrické meradlá tlaku krvi zápäsťové01 24 51 00 00 008,50 EURObjednať
Oscilometrické meradlá tlaku krvi ramenné01 24 51 00 00 019,50 EURObjednať
- za ďalší rozsah01 24 51 00 40 013,00 EURObjednať
Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel01 24 02 10 00 0018,50 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi askultačné - prvotné overenie - po oprave10 24 50 00 00 007,50 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi askultačné - následné overenie11 24 50 00 00 007,50 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi oscilometrické (MONITORY)- prvotné overenie - po oprave10 24 51 00 00 0048,00 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi oscilometrické (MONITORY)- následné overenie11 24 51 00 00 0048,00 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi oscilometrické (HOLTERY)- prvotné overenie - po oprave10 24 51 00 00 0127,00 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi oscilometrické (HOLTERY)- následné overenie11 24 51 00 00 0127,00 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi oscilometrické (ambulantné)- prvotné overenie - po oprave10 24 51 00 00 0227,00 EURObjednať
Neinvazívne meradlá tlaku krvi oscilometrické (ambulantné)- následné overenie11 24 51 00 00 0227,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku používané v kafilérických zariadeniach - prvotné overenie10 24 11 00 00 0050,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku používané v kafilérických zariadeniach - následné overenie11 24 11 00 00 0050,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku ako súčasti určených meradiel s dovolenou chybou do 0,1 % vrátane - prvotné overenie10 24 10 00 05 0096,50 EURObjednať
Prevodníky tlaku ako súčasti určených meradiel s dovolenou chybou do 0,1 % vrátane - následné overenie11 24 10 00 05 0096,50 EURObjednať
Prevodníky tlaku ako súčasti určených meradiel s dovolenou chybou nad 0,1 % do 0,2 % vrátane - prvotné overenie10 24 10 10 05 0085,30 EURObjednať
Prevodníky tlaku ako súčasti určených meradiel s dovolenou chybou nad 0,1 % do 0,2 % vrátane - následné overenie11 24 10 10 05 0085,30 EURObjednať
Prevodníky tlaku ako súčasti určených meradiel s dovolenou chybou nad 0,2 % - prvotné overenie10 24 10 20 05 0076,80 EURObjednať
Prevodníky tlaku ako súčasti určených meradiel s dovolenou chybou nad 0,2 % - následné overenie11 24 10 20 05 0076,80 EURObjednať
Prevodníky tlaku (pretlak, diferenčný tlak) - príplatok za rozsah do 10 kPa vrátane - prvotné overenie10 24 12 00 05 0940,50 EURObjednať
Prevodníky tlaku (pretlak, diferenčný tlak) - príplatok za rozsah do 10 kPa vrátane - následné overenie11 24 12 00 05 0940,50 EURObjednať
Prevodníky tlaku (diferenčný tlak do 10 kPa) so statickým pozadím do 1 MPa ako súčasti určených meradiel - prvotné overenie10 24 12 30 05 0070,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku (diferenčný tlak do 10 kPa) so statickým pozadím do 1 MPa ako súčasti určených meradiel - následné overenie11 24 12 30 05 0070,00 EURObjednať
Prevodníky tlaku (diferenčný tlak nad 10 kPa) so statickým pozadím nad 1 MPa ako súčasti určených meradiel - prvotné overenie10 24 12 40 05 00133,50 EURObjednať
Prevodníky tlaku (diferenčný tlak nad 10 kPa) so statickým pozadím nad 1 MPa ako súčasti určených meradiel - následné overenie11 24 12 40 05 00133,50 EURObjednať
Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel - prvotné overenie10 24 02 00 00 0016,50 EURObjednať
Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel - následné overenie11 24 02 00 00 0016,50 EURObjednať
Sklené teplomery etalónové (s nulovým bodom), delenie (0,01; 0,02; 0,05; 0,1) °C s rozsahom (-10 až 360) °C - v jednom bode00 31 00 00 00 0050,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod00 31 00 00 20 0025,00 EURObjednať
Odporové snímače teploty etalónové, rozsah (-80 až +550) °C, s výpočtom konštát, trojný bod vody00 31 10 10 00 01250,00 EURObjednať
Termoelektrické snímače teploty etalónové, rozsah (+ 100 až +1200) °C00 31 12 00 00 00175,00 EURObjednať
Elektronické teplomery etalónové00 31 20 00 00 00150,00 EURObjednať
Sklené teplomery obalové a tyčinkové, rozsah (-80 až +300)°C, v jednom bode01 31 01 30 00 0020,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod v rozsahu01 31 01 30 20 005,00 EURObjednať
Sklené teplomery obalové a tyčinkové, rozsah (+300 až +550)°C, v jednom bode01 31 01 40 00 0030,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod v rozsahu01 31 01 40 20 0010,00 EURObjednať
Metastatické (Beckmannove) teplomery na meranie teplotného rozdielu01 31 02 00 00 00200,00 EURObjednať
Úžitkové teplomery (nástenné, chladničkové, vpichové,...) rozsah (-40 až +180) °C, v jednom bode01 31 05 00 00 0012,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod v rozsahu01 31 05 00 20 004,00 EURObjednať
Odporové snímače teploty, rozsah (-80 až 420) °C, v jednom bode01 31 10 10 00 0017,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 10 10 20 0017,00 EURObjednať
Odporové snímače teploty, bod nad 420 °C01 31 10 20 00 0034,00 EURObjednať
Výpočet konštánt snímača (podľa STN EN 60751)40 31 10 00 00 0012,00 EURObjednať
Termoelektrické snímače teploty, rozsah (100 až 1200)°C, v jednom bode01 31 12 00 00 0040,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 12 00 20 0027,00 EURObjednať
Elektronické teplomery, rozsah (-80 až +1200) °C, s dielikom stupnice (0,01 až 0,05) °C v jednom bode01 31 20 00 00 0019,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 20 00 20 004,50 EURObjednať
Elektronické teplomery, rozsah (-80 až +1200) °C, s dielikom stupnice (0,1 a horšie rozlíšenie) °C v jednom bode01 31 20 10 00 0014,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 20 10 20 004,50 EURObjednať
Simulácia snímača teploty v troch bodoch01 31 21 00 00 0025,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 21 00 20 004,00 EURObjednať
Elektronický záznamník teploty, dataloger (bez zobrazovacej jednotky)01 31 21 10 00 0028,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 21 10 20 004,50 EURObjednať
Elektronické teplomery s povrchovým snímačom teploty, rozsah (35 až 400) °C, v jednom bode01 31 23 00 00 0026,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 23 00 20 0011,00 EURObjednať
Prevodníky teploty - v 3 bodoch01 31 30 00 00 00100,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 30 00 20 0020,00 EURObjednať
Teplomer bimetálový alebo tlakový - v jednom bode01 31 40 00 00 0014,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 40 00 20 004,00 EURObjednať
Kalibrácia infračervených teplomerov v rozsahu (-25 až 400) °C s nastaviteľnou emisivitou v jednom bode01 31 41 00 00 0033,50 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 41 00 20 0015,00 EURObjednať
Meranie teplotných polí zariadení a priestorov (pece - muflové, kaliace; sušiarne, termostaty, sterilizácie, teplotné komory, mraziace boxy) v jednom bode01 31 50 00 00 0033,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 50 00 20 0015,00 EURObjednať
Kalibrátor teploty (laboratórny výkon) - za každý bod01 31 42 00 00 0027,00 EURObjednať
Kalibračné kúpele, stanovenie homogenity, stability a chyby nastavenia teploty, v jednom bode01 31 51 00 00 0089,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 51 00 20 0033,50 EURObjednať
Blokové termostaty a mikro kúpele, stanovenie homogenity, stability a chyby nastavenia teploty, v jednom bode01 31 52 00 00 0071,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 52 00 20 0017,00 EURObjednať
Klimatické komory, stanovenie homogenity, stability a chyby nastavenia teploty, len teplota, v jednom bode01 31 53 00 00 0045,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 53 00 20 0033,50 EURObjednať
Klimatické komory, stanovenie homogenity, stability a chyby nastavenia teploty, teplota a vlhkosť, v jednom bode01 31 54 00 00 0068,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod01 31 54 00 20 0033,50 EURObjednať
Meradlá teploty podľa predpisu HACCP s výnimkou infračervených teplomerov - v 2 bodoch02 31 60 00 00 0012,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod02 31 60 00 20 004,50 EURObjednať
Lekárske a zverolekárske teplomery elektronické - následné overenie11 31 22 00 00 0012,00 EURObjednať
Sklené teplomery - prvotné overenie10 31 03 00 00 0050,00 EURObjednať
Sklené teplomery - následné overenie11 31 03 00 00 0050,00 EURObjednať
Odporové snímače teploty, rozsah do + 550 °C - prvotné overenie10 31 10 10 00 0050,00 EURObjednať
Odporové snímače teploty, rozsah do + 550 °C - následné overenie11 31 10 10 00 0050,00 EURObjednať
Prevodníky teploty - prvotné overenie10 31 30 00 00 00100,00 EURObjednať
Prevodníky teploty - následné overenie11 31 30 00 00 00100,00 EURObjednať
Kalorimetrické počítadlo elektronické (voda) - overenie10 32 00 00 00 0016,00 EURObjednať
Kalorimetrické počítadlo elektronické (voda) - overenie11 32 00 00 00 0016,00 EURObjednať
Odporové snímače teploty pre merače tepla (pár) - overenie10 32 01 00 00 0023,50 EURObjednať
Odporové snímače teploty pre merače tepla (pár) - overenie11 32 01 00 00 0023,50 EURObjednať
Kompaktný merač tepla - overenie10 32 02 00 00 0060,50 EURObjednať
Kompaktný merač tepla - overenie11 32 02 00 00 0060,50 EURObjednať
Kalorimetrické počítadlo elektronické (voda) - skúšanie33 32 00 00 00 0016,00 EURObjednať
Kompaktný merač tepla - skúšanie33 32 02 00 00 0060,50 EURObjednať
Zdroje elektrických veličín za jednu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, ...)01 41 00 00 00 0040,00 EURObjednať
Zdroje elektrických veličín - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, ...)01 41 00 00 50 0020,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 4,5 digitu rozlišovacej schopnosti vrátane - za jednu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 41 02 00 00 0050,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 4,5 digitu rozlišovacej schopnosti vrátane - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 41 02 00 50 0025,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 5,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za jednu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 41 03 00 00 00150,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 5,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 41 03 00 50 0050,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 6,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za jednu funkciu01 41 04 00 00 00250,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 6,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 41 04 00 50 0075,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 7,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za jednu funkciu01 41 05 00 00 00350,00 EURObjednať
Kalibrátory a zdroje elektrických veličín číslicové do 7,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 41 05 00 50 00100,00 EURObjednať
Procesné kalibrátory - elektrické veličiny, generovanie a meranie01 41 01 00 00 00199,00 EURObjednať
Procesné kalibrátory - teplota (simulácia), generovanie a meranie, STN EN 60751, STN EN 6058401 41 01 10 00 0099,00 EURObjednať
Ampérmetre analógové - základný rozsah01 42 10 00 00 0150,00 EURObjednať
Ampérmetre analógové - za každý ďalší rozsah01 42 10 00 40 0015,00 EURObjednať
Voltmetre analógové - základný rozsah01 42 12 00 00 0150,00 EURObjednať
Voltmetre analógové - za každý ďalší rozsah01 42 12 00 40 0015,00 EURObjednať
Multimetre analógové triedy presnosti <1,5 vrátane - za jednu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R)01 43 11 00 00 0131,50 EURObjednať
Multimetre analógové triedy presnosti <1,5 vrátane - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R)01 43 11 00 50 009,00 EURObjednať
Multimetre analógové triedy presnosti >1,5 - za jednu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R)01 43 12 00 00 0127,00 EURObjednať
Multimetre analógové triedy presnosti >1,5 - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R)01 43 12 00 50 007,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 3,5 digitu rozlišovacej schopnosti - jedna funkcia (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 43 14 00 00 0118,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 3,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 43 14 00 50 007,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 4,5 digitu rozlišovacej schopnosti - jedna funkcia (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 43 15 00 00 0127,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 4,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 43 15 00 50 0011,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 5,5 digitu rozlišovacej schopnosti - jedna funkcia (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 43 16 00 00 01100,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 5,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 43 16 00 50 0030,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 6,5 digitu rozlišovacej schopnosti - jedna funkcia (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 43 17 00 00 01161,00 EURObjednať
Multimetre číslicové do 6,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 43 17 00 50 0050,00 EURObjednať
Multimetre číslicové nad 6,5 digitu rozlišovacej schopnosti - jedna funkcia (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 43 18 00 00 01300,00 EURObjednať
Multimetre číslicové nad 6,5 digitu rozlišovacej schopnosti - za každú ďalšiu funkciu (=U, ~U, =I, ~I, R, f, ...)01 43 18 00 50 00100,00 EURObjednať
Revízne meracie prístroje - za jednu funkciu01 44 70 00 00 0125,00 EURObjednať
Revízne meracie prístroje - za každú ďalšiu funkciu01 44 70 00 50 0010,00 EURObjednať
Analyzátor kvality elektrickej energie - za všetky funkcie (napätie, prúd, flicker, harmonického, THD, nesymetria, výkon01 44 72 00 00 01435,00 EURObjednať
Analyzátor kvality elektrickej energie - za jednu funkciu01 44 72 00 50 00135,00 EURObjednať
Elektrické odpory jednosmerné etalónové00 45 20 00 00 00150,00 EURObjednať
Elektrické odpory jednosmerné (merané na vzduchu)01 45 20 10 00 0080,00 EURObjednať
Odporové dekády do 3 dekadických stupňov01 45 21 10 00 01100,00 EURObjednať
Odporové dekády do 6 dekadických stupňov01 45 21 10 00 02200,00 EURObjednať
Odporové dekády do 9 dekadických stupňov01 45 21 10 00 03300,00 EURObjednať
Odporové mosty laboratórne01 45 23 00 00 01400,00 EURObjednať
Meradlá elektrického výkonu a energie (jednosmerné) - za jednu funkciu01 46 32 00 00 01100,00 EURObjednať
Meradlá elektrického výkonu a energie (jednosmerné) - za každú ďalšiu funkciu01 46 32 00 50 0025,00 EURObjednať
Trojfázový kalibrátor výkonu a energie (výkon alebo energia) (Meracia stanica na overovanie elektromerov)01 46 32 00 00 021 645,00 EURObjednať
Jednofázové striedavé elektromery - za jednu funkciu01 46 35 00 00 0050,00 EURObjednať
Jednofázové striedavé elektromery - za každú ďalšiu funkciu01 46 35 00 50 0015,00 EURObjednať
Viacfázové striedavé elektromery - za jednu funkciu01 46 35 20 00 0065,00 EURObjednať
Viacfázové striedavé elektromery - za každú ďalšiu funkciu01 46 35 20 50 0015,00 EURObjednať
Kondenzátory pevné etalónové00 47 40 00 00 00100,00 EURObjednať
Kapacitné dekády00 47 42 00 00 00300,00 EURObjednať
Indukčnosti etalónové00 48 50 00 00 00100,00 EURObjednať
Indukčné dekády00 48 52 00 00 00300,00 EURObjednať
Impedancie etalónové00 49 60 00 00 00100,00 EURObjednať
Impedančné alebo vodivostné dekády00 49 60 10 00 00300,00 EURObjednať
Impedančný mostík triedy presnosti lepšia ako 0,1 % - za jednu funkciu01 49 60 00 00 01150,00 EURObjednať
Impedančný mostík triedy presnosti lepšia ako 0,1 % - za každú ďalšiu funkciu01 49 60 00 50 0050,00 EURObjednať
Impedančný mostík do triedy presnosti 0,1 % (vrátane) - za jednu funkciu01 49 60 10 00 0149,00 EURObjednať
Impedančný mostík do triedy presnosti 0,1 % (vrátane) - za každú ďalšiu funkciu01 49 60 10 50 0016,00 EURObjednať
Meranie impedancie, vodivosti, kapacity, indukčnosti01 49 99 00 00 0027,00 EURObjednať
Jednofázové striedavé elektromery - za jednu funkciu - prvotné overenie10 46 35 00 00 0050,00 EURObjednať
Jednofázové striedavé elektromery - za jednu funkciu - následné overenie11 46 35 00 00 0050,00 EURObjednať
Jednofázové striedavé elektromery - za každú ďalšiu funkciu - prvotné overenie10 46 35 00 50 0015,00 EURObjednať
Jednofázové striedavé elektromery - za každú ďalšiu funkciu - následné overenie11 46 35 00 50 0015,00 EURObjednať
Viacfázové striedavé elektromery - za jednu funkciu - prvotné overenie10 46 35 20 00 0065,00 EURObjednať
Viacfázové striedavé elektromery - za jednu funkciu - následné overenie11 46 35 20 00 0065,00 EURObjednať
Viacfázové striedavé elektromery - za každú ďalšiu funkciu - prvotné overenie10 46 35 20 50 0015,00 EURObjednať
Viacfázové striedavé elektromery - za každú ďalšiu funkciu - následné overenie11 46 35 20 50 0015,00 EURObjednať
Elektronické a mechanické stopky01 61 00 00 00 0045,00 EURObjednať
Zariadenia na kontrolu stopiek01 61 01 00 00 0099,00 EURObjednať
Otáčkomery01 61 02 00 00 0050,00 EURObjednať
Elektronické čítače frekvencie/času01 62 10 00 00 00135,00 EURObjednať
Presné elektronické čítače frekvencie/času - dlhodobá stabilita01 62 10 10 00 00290,00 EURObjednať
Presné elektronické čítače, kremenné oscilátory - len nábeh01 62 10 20 00 00243,00 EURObjednať
Kremenné oscilátory a presné generátory frekvencií - dlhodobá stabilita01 62 11 00 00 00290,00 EURObjednať
Generátory frekvencií01 62 12 00 00 0060,50 EURObjednať
Rubídiové generátory01 62 12 10 00 00378,00 EURObjednať
Testovacie zariadenia na overovanie tachografov - za jednu funkciu01 62 13 00 00 0060,00 EURObjednať
Testovacie zariadenia na overovanie tachografov - za každú ďalšiu funkciu01 62 13 00 50 0030,00 EURObjednať
Tónový audiometer - Typ 1 a 201 63 00 00 00 00249,00 EURObjednať
Tónový audiometer - Typ 3 a 401 63 00 10 00 00219,00 EURObjednať
Impedančný audiometer - Tympanometer01 63 01 00 00 00199,00 EURObjednať
Tónový audiometer - Typ 1 a 2 - následné overenie11 63 00 00 00 00249,00 EURObjednať
Tónový audiometer - Typ 3 a 4 - následné overenie11 63 00 10 00 00219,00 EURObjednať
Areometre v 3 bodoch stupnice01 71 00 00 00 0088,00 EURObjednať
Areometre s teplotnou stupnicou v 3 bodoch stupnice01 71 01 00 00 0098,00 EURObjednať
- za každý ďalší bod stupnice01 71 01 00 20 0010,00 EURObjednať
Laboratórne hustomery - prvotné overenie10 71 00 00 00 00150,00 EURObjednať
Laboratórne hustomery s teplotnou stupnicou - prvotné overenie10 71 01 00 00 00180,00 EURObjednať
Laboratórne liehomery - prvotné overenie10 71 03 00 00 00115,00 EURObjednať
Laboratórne cukromery - prvotné overenie10 71 04 00 00 00115,00 EURObjednať
Laboratórne muštomery - prvotné overenie10 71 05 00 00 00115,00 EURObjednať
Ubbelohdeho viskozimeter01 71 06 00 00 00309,00 EURObjednať
Rotačný viskozimeter01 71 06 10 00 00123,00 EURObjednať
Viskozitný výtokový pohárik01 71 06 20 00 0070,00 EURObjednať
Referenčný etalón indexu lomu 2. rádu - kvapalný00 72 10 00 00 00183,00 EURObjednať
Ručné refraktometre01 72 11 00 00 0066,00 EURObjednať
Vizuálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-401 72 11 10 00 00132,00 EURObjednať
Digitálne refraktometre01 72 11 20 00 00132,00 EURObjednať
Vizuálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 - prvotné overenie10 72 11 01 00 00132,00 EURObjednať
Vizuálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 - následné overenie11 72 11 01 00 00132,00 EURObjednať
Digitálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 - prvotné overenie10 72 11 03 00 00132,00 EURObjednať
Digitálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 - následné overenie11 72 11 03 00 00132,00 EURObjednať
Referenčné roztoky pre konduktometriu s hodnotami vodivosti 0,005 až 2,00 S/m (objem 500 ml)00 73 20 00 00 0020,00 EURObjednať
Konduktometre s chybou merania menšou alebo rovnou 1 %01 73 21 00 00 00146,00 EURObjednať
Konduktometer s jedným rozsahom01 73 21 10 00 0070,00 EURObjednať
Konduktometer s dvoma elektródami01 73 21 20 00 00191,00 EURObjednať
Referenčné tlmivé roztoky pre pH-metriu00 74 30 00 00 0020,00 EURObjednať
Oplachovací roztok (500 ml)00 74 31 00 00 0010,00 EURObjednať
pH-meter s delením stupnice pH 0,01, resp. pH 0,01 bez rozsahu mV01 74 31 00 04 0080,00 EURObjednať
pH-metre s rozsahom pH a mV s delením stupnice pH 0,0101 74 31 00 05 00115,00 EURObjednať
Dvojvstupový pH-meter s rozsahom pH a mV s delením stupnice pH 0,0101 74 31 10 05 00172,00 EURObjednať
pH-metre s rozsahom pH a mV s delením stupnice pH 0,00101 74 31 00 06 00134,00 EURObjednať
Dvojvstupový pH-meter s rozsahom pH a mV s delením stupnice pH 0,00101 74 31 10 06 00201,00 EURObjednať
Kalibrácia mV stupnice pH metra01 74 31 00 00 0960,00 EURObjednať
Vlhkomery na drevo a iné pevné látky01 75 40 00 00 00165,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu stupnicu01 75 40 00 80 0040,00 EURObjednať
Vlhkomery na obilniny a olejniny I. triedy presnosti01 75 41 00 00 00232,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu stupnicu01 75 41 00 80 0042,00 EURObjednať
Vlhkomery na obilniny a olejniny I. triedy presnosti - prvotné overenie10 75 41 00 00 00232,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu stupnicu10 75 41 00 80 0042,00 EURObjednať
Vlhkomery na obilniny a olejniny I. triedy presnosti - následné overenie11 75 41 00 00 00232,00 EURObjednať
- za každú ďalšiu stupnicu11 75 41 00 80 0042,00 EURObjednať
Gravimetrické určenie vlhkosti vzorky plodiny40 75 00 00 00 0035,00 EURObjednať
Psychrometer aspiračný01 76 50 00 00 00119,50 EURObjednať
Digitálny vlhkomer s psychrometrickým snímačom01 76 50 00 04 00119,50 EURObjednať
Rosnobodový vlhkomer01 76 50 00 05 00119,50 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, digitálny, kombinovaný s teplomerom, kalibrácia v celom rozsahu01 76 51 00 04 0084,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, digitálny, kalibrácia v celom rozsahu (len vlhkosť)01 76 51 00 04 0162,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, digitálny, kalibrácia v jednom bode01 76 51 00 04 0223,50 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, digitálny s kapacitným snímačom01 76 51 00 05 00119,50 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, prevodník vlhkosti vzduchu01 76 51 00 06 0061,50 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch deformačný (vlasový hygrometer, bimetal), kombinovaný s teplomerom, kalibrácia v celom rozsahu01 76 51 00 07 0034,50 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch deformačný (vlasový hygrometer, bimetal), kalibrácia v celom rozsahu (len vlhkosť)01 76 51 00 07 0122,50 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch (hygrometer) - kalibrácia v jednom bode (len vlhkosť)01 76 51 00 07 0216,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch (bimetalový) - kalibrácia v jednom bode (len vlhkosť)01 76 51 00 07 0312,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, termohygrograf01 76 51 00 08 0041,00 EURObjednať
Vlhkomer na vzduch, dataloger01 76 52 00 00 0073,50 EURObjednať
Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom - kalibrácia01 77 60 00 00 0075,00 EURObjednať
Analyzátory dychu - kalibrácia01 77 61 00 00 00150,00 EURObjednať
Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom - overenie11 77 60 00 00 0075,00 EURObjednať
Analyzátory dychu - prvotné overenie10 77 61 00 00 00187,50 EURObjednať
Analyzátory dychu - následné overenie11 77 61 00 00 00135,00 EURObjednať
Procesné a laboratórne plynové chromatografy na stanovenie energetickej hodnoty zemného plynu - prvotné overenie10 77 62 00 00 00825,00 EURObjednať
Procesné a laboratórne plynové chromatografy na stanovenie energetickej hodnoty zemného plynu - následné overenie11 77 62 00 00 00500,00 EURObjednať
Preplombovanie procesných plynových chromatografov na stanovenie energetickej hodnoty zemného plynu40 77 62 00 00 09110,00 EURObjednať
Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom - skúšanie33 77 60 00 00 0075,00 EURObjednať
Prvotná kalibrácia TL dozimetra01 81 00 00 01 0016,00 EURObjednať
Následná kalibrácia TL dozimetra01 81 00 00 01 018,00 EURObjednať
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-mesačnou expozíciou (BG2/M)20 81 10 00 01 003,58 EURObjednať
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-mesačnou expozíciou (BG2/K)20 81 11 00 01 004,65 EURObjednať
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-mesačnou expozíciou (BG4/M)20 81 12 00 01 004,28 EURObjednať
Dávky vyhodnotením neutrónového TL dozimetra s 1-mesačnou expozíciou (NBG/M)20 81 13 00 01 004,48 EURObjednať
Dávky vyhodnotením neutrónového TL dozimetra s 3-mesačnou expozíciou (NBG/K)20 81 13 10 01 007,62 EURObjednať
Dávky vyhodnotením prstového TL dozimetra s 1-mesačnou expozíciou (PD/M)20 81 14 00 01 004,02 EURObjednať
Dávky vyhodnotením náramkového TL dozimetra s 1-mesačnou expozíciou (NAD/M)20 81 15 00 01 004,02 EURObjednať
Dávky vyhodnotením prstového TL dozimetra s 3-mesačnou expozíciou (PD/K)20 81 16 00 01 005,30 EURObjednať
Dávky vyhodnotením náramkového TL dozimetra s 3-mesačnou expozíciou (NAD/K)20 81 17 00 01 005,30 EURObjednať
Dávky vyhodnotením TL dozimetra na očnú šošovku s 1-mesačnou expozíciou (OS/M)20 81 18 00 01 009,00 EURObjednať
Nulovanie TL dozimetra20 81 10 00 01 012,00 EURObjednať
Prenájom puzdra typ 8814 k TLD kartám LBG 011098 81 20 00 01 110,37 EURObjednať
Prenájom TLD karty LBG 0110 k BG2/M98 81 20 00 01 201,33 EURObjednať
Prenájom puzdra typ 8814 k TLD kartám LBG 011098 81 21 00 01 111,13 EURObjednať
Prenájom TLD karty typ LBG 0110 k BG2/K98 81 21 00 01 201,99 EURObjednať
Prenájom puzdra typ 8805 k TLD kartám LBG 111198 81 22 00 01 120,37 EURObjednať
Prenájom TLD karty typu LBG 1111 k BG498 81 22 00 01 212,12 EURObjednať
Prenájom puzdra typ 8805 k TLD kartám BGN 777698 81 23 00 01 120,37 EURObjednať
Prenájom TLD karty typ BGN 7776 k NBG/M98 81 23 00 01 221,16 EURObjednať
Prenájom puzdra typ 8805 k TLD kartám BGN 777698 81 23 10 01 121,01 EURObjednať
Prenájom TLD karty typ BGN 7776 k NBG/K98 81 23 10 01 221,76 EURObjednať
Prenájom PE prsteňa k prstovému TL dozimetru98 81 24 00 01 130,37 EURObjednať
Prenájom TLD disku k prstovému dozimetru98 81 24 00 01 330,50 EURObjednať
Prenájom PE prsteňa k prstovému TL dozimetru98 81 24 10 01 130,80 EURObjednať
Prenájom TLD disku k prstovému dozimetru98 81 24 10 01 331,20 EURObjednať
Prenájom vyhodnocovacej karty k TL prstovým dozimetrom98 81 24 00 01 401,06 EURObjednať
Prenájom PE držiaka k TL náramkovému dozimetru98 81 25 00 01 140,37 EURObjednať
Prenájom TLD disku k náramkovému dozimetru98 81 25 00 01 340,50 EURObjednať
Prenájom vyhodnocovacej karty k TL náramkovým dozimetrom98 81 25 00 01 401,06 EURObjednať
Prenájom TL dozimetra na očnú šošovku98 81 26 00 01 200,88 EURObjednať
Prenájom otvárača osobných TL dozimetrov98 81 29 00 01 500,66 EURObjednať
Prenájom otvárača osobných TL dozimetrov98 81 29 00 01 511,99 EURObjednať
Vydanie certifikátu o kalibrácii na požiadanie zákazníka - dozimetria99 81 00 00 00 0120,50 EURObjednať
Vydanie dokladu Vyhodnotenie efektívnych a ekvivalentných dávok z vonkajšieho ožiarenia v kalendárnom roku99 81 00 00 00 0220,50 EURObjednať
Závažia etalónové triedy E2 (1. triedy presnosti) do 5 g vrátane00 21 02 00 00 0035,00 EURObjednať
Závažia etalónové triedy E2 (1. triedy presnosti) do 2 kg vrátane00 21 02 00 00 0160,00 EURObjednať
Závažia etalónové triedy E2 (1. triedy presnosti) do 20 kg vrátane00 21 02 00 00 0280,00 EURObjednať
Závažia triedy E2 (1. triedy presnosti) do 5 g vrátane01 21 02 00 00 0035,00 EURObjednať
Závažia triedy E2 (1. triedy presnosti) do 2 kg vrátane01 21 02 00 00 0160,00 EURObjednať
Závažia triedy E2 (1. triedy presnosti) do 20 kg vrátane01 21 02 00 00 0280,00 EURObjednať

Používaním stránok prevádzkovaných SLM súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby


Viac info