Kalibrácia etalónov a meradiel

Informácie o kalibrácii etalónov a meradiel a spôsobilosti SLM vykonávať tieto činnosti

Kalibrácia etalónov a meradiel

SLM vykonáva kalibráciu referenčných a pracovných etalónov používaných pri overovaní a kalibrácii meradiel, etalónov používaných v iných metrologických laboratóriách a kalibráciu pracovných meradiel používaných v rôznych priemyselných odvetviach.

Spôsobilosť vykonávať kalibráciu

Spôsobilosť SLM vykonávať kalibráciu meradiel nestranne a dôveryhodne bola potvrdená akreditáciou jej metrologických pracovísk a flexibílnym rozsahom akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025 už v roku 2002. Po reakreditácii pracovísk SNASom v roku 2022 túto spôsobilosť potvrdzuje osvedčenie o akreditácii č. K-100. Bližšie informácie o akreditácií sú uvedené v časti O nás Akreditované činnosti

Rozsahy poskytovaných metrologických služieb

Rozsahy poskytovaných metrologických služieb – overovania určených meradiel, kalibrácie etalónov a meradiel a skúšok meradiel a etalónov rozdelené podľa jednotlivých odborov merania.

mDĺžka

L, m3·h-1 Objem, prietok

kgHmotnosť

PaTlak

N, N·mSila, moment sily

°C, JTeplota, teplo

A, Hz, sElektrické veličiny

pH, mol Fyzikálno-chemické veličiny

HpÚradné meranie a dozimetria

Späť