Prenájom dozimetrov

SLM poskytuje svojim zákazníkom prenájom dozimetrov.

Prenájom dozimetrov

Laboratórium dozimetrických služieb ponúka na prenájom nasledovný dozimetrický materiál:

  • Dozimetrické karty LBG 0110, LBG 01H1H0 k celotelovým dozimetrom pre beta-gama žiarenie
  • Dozimetrické karty NBG 7776 k celotelovým dozimetrom pre neutrón-beta-gama žiarenie
  • Puzdrá k celotelovým dozimetrom
  • Otvárač na puzdrá k celotelovým dozimetrom
  • Prstové, náramkové a dozimetre na očnú šošovku

Všetky typy dozimetrov (okrem dozimetrov na očnú šošovku) je možné používať ako na mesačné tak aj na kvartálne sledovanie.

Ceny

Ceny prenájmu sú uvedené v cenníku

Za obsah zodpovedá Dušan Solivajs.

Späť