Osobná dozimetria

Služba osobnej dozimetrie je zameraná na meranie, výpočet a vyhodnocovanie ionizujúceho žiarenia u osôb, ktoré pracujú s umelými zdrojmi ionizujúceho žiarenia (zdravotníctvo, priemysel, veda a výskum, školstvo...).