Publikačná činnosť

Publikácie vydané pod záštitou SLM

Metrológia v skratke

Príručka prináša charakteristiku vedeckej, priemyselnej a legálnej metrológie. Opisuje technické odbory metrológie a meracie jednotky. Uvádza medzinárodnú metrologickú infraštruktúru, vrátane regionálnych metrologických organizácií, taktiež aj zoznam metrologických pojmov z medzinárodne uznaných noriem. Stiahnuť tu.

Rozhovory o metrológii

...alebo ako z lakťa meter vyrástol. Zaujímavo spracovaná kniha formou rozhovoru medzi seniorom a juniorom ponúka historický pohľad na vývoj metrológie od čias dávno minulých až do dnešných dní. Publikáciu dotvárajú dobové fotografie a dokumenty a tiež mnoho odkazov na zaujímavosti z metrologického sveta. Stiahnuť tu.

Metrológia pri uplatňovaní zásad HACCP

Rady obsiahnuté v tejto príručke sú zamerané na všetkých, ktorých sa týka spracovávanie a zaobchádzanie s hlbokozmrazenými a mrazenými potravinami, vrátane ovocia, zeleniny, rýb, mäsa, hydiny a výrobkov z nich. Rady sa zameriavajú hlavne na spracovávanie a zaobchádzanie s týmito potravinami pri ich výrobe, skladovaní, preprave, distribúcii a kontrole tak, aby sa dosiahla ich bezpečnosť a kvalita na požadovanej úrovni pri uplatnení zásad HACCP. Stiahnuť tu.

Meranie a správna lekárska prax

V tejto príručke nájdu cenné rady všetci, ktorí sa pohybujú v oblasti prípravy, kontroly, uchovávania a výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok tak, aby sa dosiahla a zachovala ich bezpečnosť a kvalita na požadovanej úrovni a v súlade so zásadami správnej výrobnej a lekárenskej praxe. Stiahnuť tu.

Metrológia v autoservisoch

Táto publikácia prináša odporúčania všetkým autoservisom, ktoré majú zavedené servisné štandardy a ich záujmom je eliminovať stratu kvality poskytovaných služieb použitím nevhodného skúšobného a meracieho náradia, vrátane meradiel. Stiahnuť tu.

 

Odborné články a príspevky

Ďalšou významnou častou publikačnej činnosti SLM sú odborné články a príspevky publikované v odborných časopisoch a v zborníkoch v rámci vedeckých a odborných konferencii. Prehľad článkov a príspevkov je uvedený v časti Vývoj a výskum Odborné články a príspevky.

 

Publikácie na stiahnutie

Za obsah zodpovedá Miloš Ujlaky.

Späť