Certifikácia výrobkov

Vykonávanie činností v rámci posudzovania zhody výrobkov prostredníctvom Certifikačného orgánu pre výrobky