Míľniky histórie

Prezrite si vývoj Slovenskej legálnej metrológie od jej začiatkov až do dnes zachytený v čase na prehľadnej časovej osi

1. Január 1994

Vznik Služieb legálnej metrológie

Na základe rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 366/93 účinného od 1.1.1994, vznikajú pre účely metrologickej kontroly meradiel Služby legálnej metrológie.

Viac informácií
1. Január 2000

Vznik Slovenskej legálnej metrológie

Slovenská legálna metrológia ako štátna príspevková organizácia vznikla ako nástupnícka organizácia Služieb legálnej metrológie na základe rozhodnutie predsedu ÚNMS SR č. 45/99 účinného od 1.1.2000.

Viac informácií
1. Júl 2000

Slovenská legálna metrológia ako určená organizácia

Na základe zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, účinného od 1.07.2000 sa stáva Slovenská legálna metrológia určenou organizáciou.

Viac informácií
3. Január 2005

Transformácia na neziskovú organizáciu

Slovenská legálna metrológia ako určená organizácia bola na základe uznesenia vlády SR č. 1203 z 15.12.2004 a rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 2005/000557/00357 účinného od 3.01.2005 transformovaná zo štátnej príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu...

Viac informácií
1. Jún 2006

Zisk certifikátu a zlatej medaily slovak gold

Kvalita metrologickej kontroly meradiel vykonávanej Slovenskou legálnou metrológiou, n. o. bola v júni 2006 ocenená Nadáciou Slovak Gold a bol jej udelený prestížny Certifikát a Zlatá medaila Slovak Gold. V histórii Nadácie Slovak Gold išlo o prvé ocenenie udelené v oblasti...

Viac informácií
5. November 2007

Zisk národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu

Slovenská legálna metrológia, n. o. získala v novembri roku 2007 ocenenie Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v kategórii A2, ktoré predstavuje najväčšie ocenenie, ktoré môže organizácia získať v oblasti manažérskych systémov kvality.

Viac informácií
1. Január 2008

Spôsobilosť vykonávať skúšanie meradiel

Spôsobilosť SLM vykonávať skúšanie meradiel nestranne a dôveryhodne bola potvrdená akreditáciou jej metrologických pracovísk Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025: 2005.

Viac informácií
4. Jún 2010

Spôsobilosť vykonávať výskum a vývoj

Dňa 4. júna 2010 získala SLM osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydané Ministerstvom školstva SR.

Viac informácií