Vývoj nových služieb

Modernizácia pracovísk, zariadení, metód a služieb

Úvod

SLM vykonáva výskumno-vývojové činnosti v súlade s ročnými plánmi úloh rozvoja metrologických činností, ktoré sú zamerané na vývoj nových metód a prostriedkov prenosu jednotiek veličín, realizáciu výsledkov vývoja a zavedenie nových metrologických služieb v súlade s potrebami hospodárstva SR.

Prehľad nových služieb:

Za obsah zodpovedá Miloš Ujlaky.

Späť